2010 рік на Закарпатті відзначається як рік Федора Потушняка

Як повідомили у прес-службі УжНУ, сьогодні в Ужгороді розпочала свою роботу Міжнародна наукова конференція “Науковий і мистецький світ Федора Потушняка”, присвяченої 100-річчю від дня народження видатного українського письменника і вченого.
Організаторами поважного наукового форуму стали, кафедра стародавнього світу і середніх віків, кафедра української літератури Ужгородського національного університету, Закарпатська обласна рада, Закарпатська обласна державна адміністрація.
Співголовами конференції виступили Микола Вегеш – ректор ДВНЗ “УжНУ”, перший заступник голови Закарпатської обласної ради Василь Брензович, начальник управління освіти Закарпатської обласної державної адміністрації Михайло Мотильчак, завідувач кафедри української літератури УжНУ, доктор філологічних наук Валентина Барчан та завідувач кафедри історії стародавнього світу і середніх віків УжНУ, кандидат і сторичних наук Ігор Ліхтей.
В міжнародній конференції взяли участь доктор історичних наук, заступник директора Інституту археології Словацької Академії Наук Карол Пєта, кандидат історичних наук, директор Інституту історії Філософського факультету Пряшівського університету Любиця Гарбульова, кандидат мистецтвознавства, доцент, директор Інституту русистики, україністики і славістики Пряшівського університету, почесний доктор Ужгородського національного університету Любиця Бабота, кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри україністики Пряшівського університету Валерія Юричкова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології Словацької Академії наук Іван Хебен, кандидат історичних наук, доцент Інституту історії Філософського факультету Пряшівського університету Марян Віздал, кандидат історичних наук, працівник Кошицького обласного управління охорони памяток Антон Карабіньош, кандидат історичних наук, завідувач Східнословацького філіалу Інституту археології Словацької Академії Наук Юліус Береш. З доповідями виступили магістри Інституту археології Растислав Грега і Ева Горватова.
 Польська наука представлена на конференції вченими з Варшави та Познаня. Учасниками конференції також стали аспіранти Інституту етнології і культурної антропології Університету імені Адама Міцкевича Себастяна Дубєла-Дмитришина і Томаша Себастяна Косєка. Інститут філософії та соціології Польської Академії Наук представляв Ігнацій Ян Юзвяк.
Пропонуємо Вашій увазі виступ ректора УжНУ, професора Миколи Вегеша на пленарному засіданні міжнародної наукової конференції “Науковий і мистецький світ Федора Потушняка”, присвяченої 100-річчю від дня народження видатного українського письменника і вченого.

Вельмишановні пані та панове!
2010 рік в Закарпатті відзначається як рік Федора Михайловича Потушняка – видатного археолога, етнографа, філософа, письменника і педагога нашого краю, легендарної постаті не лише всеукраїнського, але й світового рівня. За підрахунками біографів перу Федора Михайловича належить понад 300 етнографічних, археологічних, фольклорних, літературознавчих та філософських праць, які вже давно увійшли до золотого фонду вітчизняної науки. Це стосується також і його літературної творчості, на яку величезний вплив робили славетні Олександр Олесь, Олег Ольжич, Улас Самчук, Олена Теліга та багато інших яскравих представників українського відродження 20-30-х років минулого століття. Сьогодні, з висоти сторічного ювілею як ніколи видно, що чим би не займався Федір Михайлович Потушняк – науковою чи літературною діяльністю – він все робив, виходячи з принципів демократизму, високої моральності та патріотизму. “Моральний імператив, – писав Ф.Потушняк, – і становить ряд моральних приписів, які виконує сам розум людини, як поставлене завдання… Так творить людина собі моральні закони і приписи, слідуючи внутрішньому закону, а вони, будучи досконалими, стають вічними і нетлінними”. Цього життєвого кредо він притримувався протягом всього свого життя, навіть тоді, коли зазнавав утисків з боку комуністичної влади. Необхідно погодитись з думкою професора Михайла Тиводара, що “вихованому на засадах демократичних цінностей, вченому було важко пристосуватися до умов тоталітарної системи. Його постійно звинувачували в українському буржуазному націоналізмі, антирадянщині, антисемітизмі, плазуванні перед заходом. Рятувала вченого і письменника від ідеології дурисвітів праця”. Глибоко переконаний, що сьогоднішня наукова конференція, в якій беруть участь відомі фахівці життєвого шляху і багатогранної діяльності Федора Михайловича Потушняка, відкриє нам нові аспекти ще не повністю дослідженого таланту видатного вченого і письменника.
Закономірно, що організаторами проведення конференції виступили історичний та філологічний факультети Ужгородського національного університету, зокрема кафедра історії стародавнього світу і середніх віків та кафедра української літератури. Саме на цих кафедрах працюють найвідоміші дослідники життя і творчості Федора Потушняка. Хочу висловити подяку моїм заступникам по оргкомітету конференції професору Валентині Барчан і доценту Ігорю Ліхтею, а також членам оргкомітету професорам Михайлові Тиводару, Лідії Голомб, В’ячеславу Котигорошку, доцентам Іванові Сеньку та Ігорю Прохненку. Їм вдалося у найстисліші терміни вирішити чимало питань організаційного характеру, залучити до участі в конференції поважних вчених із Словаччини, Угорщини та Польщі.
Вітаємо нашого земляка, кандидата філологічних наук, професора кафедри української та русинської філології Ніредьгазької Вищої Школи з Угорщини Михайла Капраля. Дякую всім викладачам Ужгородського національного університету, які доклали чимало зусиль, щоб ця конференція відбулася. Загалом, планується заслухати 58 доповідей та повідомлень на двох пленарних та секційних засіданнях.
 Від оргкомітету конференції хочу подякувати керівництву Закарпатської області в особі голови Закарпатської обласної державної адміністрації Олександру Олександровичу Ледиді і голові Закарпатської обласної ради Михайлові Михайловичу Кічковському за відзначення ювілею Федора Михайловича Потушняка на державному рівні. Заслуговує добрих слів весь депутатський корпус Закарпатської обласної ради, адже дане питання знайшло одностайну підтримку як в комісіях, так і на президії обласної ради. Бажаю всім учасникам міжнародної наукової конференції “Науковий і мистецький світ Федора Потушняка” плідної праці, приємного відпочинку, щастя і добробуту Вашим родинам.