Виконавчі органи Закарпаття святкують своє 65-річчя

Сьогодні відбулися урочистості з нагоди відзначення 65-річчя утворення фінансових органів обласної виконавчої влади – колишнього облвиконкому, а нині – облдержадміністрації.  З цієї нагоди заступник голови облради Василь Брензович сердечно привітав ювілярів, відзначив вагомий внесок згаданого управління в розбудову краю та України і за дорученням голови облради Михайла Кічковського вручив кращим працівникам та ветеранам праці почесні відзнаки облради.

А було так…

Фінансова система Закарпаття розпочала свою історію ще у 1945 році, коли згідно з декретом НРЗУ (Народної Ради Закарпатської України) від 9 січня 1945 р. вся повнота влади в ЗУ (Закарпатській Україні) належала народові, а народовладдя здійснювалося через вільно обрані представницькі органи – НРЗУ в центрі та народні комітети на місцях. До компетенції Ради входило широке коло питань: законотворчість, керівництво господарським, політичним і культурним життям, роботою правоохоронних органів краю. Голова НРЗУ представляв ЗУ і Народну Раду на міжнародному рівні, здійснював вищу виконавчо-розпорядчу владу, скликав та керував засіданнями НРЗУ, підписував її постанови, призначав за поданням уповноважених НРЗУ керівників і службовців державних установ, затверджував окружних і міських суддів.

Місцевими органами державної влади, відповідно до адміністративно-територіального поділу, були окружні, міські та сільські народні комітети. Сільські й міські народні комітети обиралися безпосередньо мешканцями села чи міста на загальних зборах, окружні — делегатами сільських народних комітетів даного округу. Виконавчим органом місцевого народного комітету стала його президія. Міста Ужгород, Мукачево, Берегово, Севлюш (Виноградово), Хуст вважалися окремими адміністративними одиницями, і Народні комітети цих міст були підзвітними у діяльності безпосередньо Народній Раді Закарпатської України. Народна Рада і народні комітети обиралися на термін до остаточного розв””””язання питання про возз’єднання Закарпаття з Україною.

Компетенції народних комітетів підлягали всі питання господарського, політичного і культурного будівництва, питання щодо загального добробуту населення. Вони розробляли місцевий бюджет і забезпечували його виконання, здійснювали керівництво і контроль за діяльністю підприємств та підпорядкованих їм органів управління, забезпечували реалізацію актів Народної Ради, охорону державного ладу і прав громадян.

Трохи пізніше, на підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР 22 січня 1946 р. у складі України була створена Закарпатська область з поділом на 13 округів (округи Закарпатської області були перетворені 1954 р. у райони), а 24 січня 1946 р. Указом Президії Верховної Ради України на територію новоствореної області поширилася чинність законодавства України. Відтак у лютому 1946 р. відбулися перші вибори до Верховної Ради СРСР, через рік — до Верховної Ради України, а у грудні 1947 р. — до місцевих Рад, і вся державна влада перейшла до них. Народна Рада Закарпатської України припинила діяльність, передавши повноваження Закарпатській обласній Раді та її виконавчому комітетові.

Перший бюджет Закарпаття розмістився на 105 сторінках

Отже, вже були всі підстави для складання бюджету, без якого реалізація повноважень влади була б неможливою, це завдання виконували відповідні фінансові органи (13 окружних фінансових відділів, 5 міських та обласний фінансовий відділ) .

Перший бюджет нашої області у складі Радянської України з’явився у вересні 1946 року і був підписаний Закарпатським обласним фінансовим відділом. На відміну від сучасного зведеного бюджету області, який роздроблений по галузях, розпорядниках, багаточисельних статтях видатків і функціях, розбитий по місяцях, в результаті чого вимагає постійних уточнень, тогочасний бюджет мав вигляд великої книги на 105 сторінок (формату А3), де чітко встановлювались доходи на рік і напрями їх використання в розрізі видів бюджетів(обласний, міські, окружні, районні, селищні і сільські). Схожим залишається складання бюджету в розрізі низових бюджетів, на даний час збереглась структура розподілу доходів і видатків в розрізі обласного, міських (міст обласного значення), районних, міських (міст районного значення) сільських та селищних бюджетів.

У звіті за 1946 рік видно, що, наприклад, плани за видатками протягом року не уточнювались, фінансування тих чи інших закладів могло перевищувати планові показники, якщо були відповідні джерела.

Звичайно за останні роки звіти про виконання місцевих бюджетів, обсяг яких із різними довідками і поясненнями перевищує 500 сторінок, можуть дати детальну інформацію як про отримані доходи, так про видатки з бюджетів, позики та інші операції, що проводились з бюджетними коштами.

Але і у звіті 1946 року можна побачити багато цікавої інформації про джерела формування бюджетних коштів, тогочасні пріоритети у напрямках їх використання. Наприклад, за характером поступлень до бюджету можна зробити висновки про те, наскільки розвинутою була та чи інша галузь народного господарства і скільки коштів отримано від тієї чи іншої діяльності і як виконувались планові показники за надходженнями. У нашій області у 1946 році згідно звітних даних обсяг отриманої дотації становив 13,9 відс. загального обсягу доходів (у теперішній час дотації з державного бюджету займають понад 60 відс. загального обсягу доходів області), 33,5 відс. у загальному обсязі доходів (без врахування дотації) становив податок з обороту (тепер найбільшу питому вагу займає податок з доходів фізичних осіб – 77,9 відс.), 15,3 відс. займали неподаткові надходження (на сьогодні вони становлять – 3,2 відс.). Серед галузей економіки найбільші доходи поступали від лісового господарства – 1,6 відс. загального обсягу доходів. Сьогодні облік надходжень ведеться за видами податків, зборів, платежів, а з якої галузі економіки вони отримані – інформації у звітах немає. Раніше бюджет не поділяли на загальний та спеціальний фонди, тому для порівняння доцільно брати лише загальний фонд сучасних бюджетів, по суті він ближчий до тогочасного.
Нині, як і у далекому 46-му основною складовою видатків бюджету була соціально-культурна сфера

Як і тепер, у далекому сорок шостому основною складовою видатків бюджету була соціально-культурна сфера, як і сьогодні до зведеного бюджету і звіту складаються плани і звіти по мережі, штатам і контингентам бюджетних установ.

За звітними даними у 1946 році функціонували 212 дошкільних навчальних закладів, які відвідувало 8 тисяч дітей і працювала 1001 людина. На сьогодні таких установ у 2,3 раза більше і дітей, що їх відвідує – 33,5 тисячі, та у три рази більше працюючого персоналу у цих закладах. Загальноосвітніх шкіл у 1946 році було 856, що більше, ніж у наш час на 177 одиниць, але лише за кількістю установ, адже викладачів сьогодні працює у 3,5 раза більше, у 2,2 раза більше класів, хоча кількість дітей, які відвідують школи сильно не відрізняється – лише на 23,3 відс. Фінансувались і заклади охорони здоров’я, яких налічувалось у 1946 році 258 з персоналом 1422 чол. та 2504 ліжками.

Сьогодні значно більше людей працює у закладах охорони здоров’я (14017чол.), яких у області 622, де розміщено 7219 ліжок. Цікаво, що у 1946 році в області був лише 1 музей, який утримувався з бюджету, а сьогодні їх 10. Бібліотек на той час було набагато більше – 442 проти 81 на сьогодні, проте немає у звіті 1946 року відомостей про утримання театрів та філармоній.

 Характерною ознакою того часу є те, що увага приділялась не лише утриманню бюджетних установ, а і якості послуг, які там надавались. Про це свідчить, наприклад той факт, що на оплату праці працівникам дитячих садочків спрямовувалось близько 24,5 відс. із загальної суми на утримання цих закладів, а на харчування дітей 31,5 відсотка. Для порівняння, у 2009 році питома вага оплати праці працівників садочків займала 76,5 відс. загального обсягу видатків на утримання установ, а харчування – 7,4 відсотка.

У 1963 році на підставі Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 30 грудня 1962 року „Про укрупнення сільських районів Закарпатської області”, наказу Міністра фінансів Української РСР від 15 лютого 1963 року №26 „Про реорганізацію обласних і районних сільських фінансових відділів та створення міських і внутріміських районних фінансових відділів” була проведена реорганізація фінансових органів Закарпатської області, за результатами якої в області залишилося тільки 5 районних фінансових відділів, решта ввійшли до їх складу як дільничні інспекції. Зокрема:

 – Берегівський райфінвідділ (до складу райфінвідділу входили Виноградівська та Іршавська дільничі інспекції);
  – Мукачівський райфінвідділ (до складу райфінвідділу входили Воловецька та Свалявська дільничі інспекції);
     – Перечинський райфінвідділ (до складу райфінвідділу входили Ужгородська та Великоберезнянська дільничі інспекції);
     – Тячівський райфінвідділ (до складу райфінвідділу входили Рахівська, Хустська та Міжгірська дільничі інспекції).

Однак, вже у січні 1965 року Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 4 січня 1965 року „Про внесення змін в адміністративне районування Української РСР” було відновлено всі 13 районів області, відповідно знову було створено 13 районних фінансових відділів.

Надалі структура фінансових органів багато років суттєво не змінювалась.

Обласному фінансовому управлінню – 25 років

У 1985 році Рішенням першої сесії Закарпатської обласної ради народних депутатів 19 скликання від 14.03.1985 року обласний фінансовий відділ був перейменований в обласне фінансове управління.

 Кардинальні зміни у структурі фінансових органів області розпочалися з 1990 року. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 12.04.1990 року №74 в області було створено податкову службу. В зв’язку з цим з фінансових органів в новостворену установу перейшли 171 працівник, в т.ч. 13 – з обласного фінансового управління.

 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31.07.1995 року №590 у 1996 році у новостворене обласне управління Державного казначейства було переведено 38 працівників фінорганів, в т.ч. 3 – з обласного апарату.

 У 2000 році згідно розпорядження голови ОДА від 25.05.2000 року №80-р обласне фінансове управління перейменовано у головне фінансове управління.

На цей час до фінансової системи області входять: головне фінансове управління обласної державної адміністрації, 13 фінансових управлінь районних державних адміністрацій та 5 фінансових управлінь виконавчих комітетів міських рад (міст обласного підпорядкування).

То ж з наведеного можна зробити висновок, що основи побудови бюджету, його сутність та призначення збереглися з часів складання першого фінансового плану області, отже і фінансова система, основи якої закладені ще до першого офіційного бюджету області у складі Радянської України, хоч і притерпіла змін протягом 65 років існування, продовжує виконувати свої функції та відіграє провідну роль у системі органів оперативного управління бюджетом.

Анна Романенчук, сайт Закарпатської обласної ради