Закарпаття: Торік у розвиток економіки краю вкладено 2429,3 млн. грн. капітальних інвестицій

Підприємствами та організаціями у розвиток економіки Закарпатської області за рахунок усіх джерел фінансування у 2009 р. вкладено 2429,3 млн. грн. капітальних інвестицій.
Обсяг інвестицій в основний капітал склав 1914,7 млн. грн., що на 47,9% менше, ніж у попередньому році.
Основним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, на які припадає 630,4 млн. грн. або третина усіх вкладень.
За рахунок коштів державного та місцевого бюджету освоєно 335,1 млн. грн. капіталовкладень, їх частка у загальних обсягах збільшилась на 0,6 в.п.
Частка залучених та запозичених коштів іноземних інвесторів та інвестиційних фондів у структурі джерел фінансування інвестицій в основний капітал збільшилась на 6,9 в.п. У той же час зменшилась на 3,8 в.п. частка коштів кредитів банків та інших позик у загальних обсягах інвестицій в основний капітал.
Слід зауважити, що в загальному їх обсязі частка коштів населення витрачених на будівництво власного житла, порівняно з попереднім роком, зменшилась на 10,1 в.п.
Зменшення темпів інвестицій в основний капітал в цілому по економіці області зумовлено зниженням обсягів капіталовкладень в містах Ужгород, Мукачево, Мукачівському, Тячівському та Хустському районах, на які припадає більше половини загального обсягу інвестицій.
У розвиток промислових підприємств спрямовано майже третину капіталовкладень, порівняно з 2008 р. їхні обсяги скоротилися на 36,4%. Це в першу чергу зумовлено зменшенням інвестицій у переробну промисловість та у підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води
на 36,9% та 35,1% відповідно.
Капіталовкладення у розвиток організацій, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям, зменшилися на 63,1%.
Знизилась інвестиційна активність щодо такого виду економічної діяльності як торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, де обсяг інвестицій зменшився на 54,8%.
У діяльність готелів та ресторанів спрямовано капіталовкладень на 30,0% менше, ніж торік.
У будівництво та технічне переоснащення об’єктів транспорту та зв’язку спрямовано 12,3% капіталовкладень. Їх обсяг, порівняно з попереднім роком, зменшився наполовину в основному за рахунок діяльності наземного транспорту, де обсяги інвестицій скоротились на 64,0%.
Зменшились інвестиції у соціальну сферу. Обсяги капіталовкладень в освіту, охорону здоров’я та надання соціальної допомоги скоротилися на 41,6% та 54,6% відповідно, у підприємства, що надають комунальні та індивідуальні послуги та здійснюють діяльність у сфері культури та спорту – наполовину.
Капіталовкладення у житлове будівництво становили 378,1 млн. грн., або 19,7% від загального обсягу інвестицій в основний капітал, що майже на дві третини менше, ніж у попередньому році. Населення у будівництво власних будинків та квартир вклало 351,4 млн. грн., що становить 92,9% витрат на житлове будівництво в області.
Обсяг інвестицій в основний капітал у розрахунку на особу склав 1542,5 грн., що наполовину менше, ніж у попередньому році. Вищим від середньообласного показника він є у містах Ужгород, Берегово, Мукачево, Чоп, Ужгородському, Великоберезнянському, Свалявському та Мукачівському районах. Натомість у Іршавському, Воловецькому, Рахівському, Виноградівському та Міжгірському районах він становить 466,2– 742,3 грн.
Головне управління статистики в Закарпатській області