В Ужгороді знаходяться дві третини всіх підприємств Закарпаття, що займаються науковими та науково-технічними роботами

Як повідомили в Головному управлінні статистики у Закарпатській області, у 2009 р. виконанням наукових та науково-технічних робіт в Закарпатській області займалося 18 підприємств та організацій області, у т.ч. 10 – галузевого профілю, 4 – академічного та 4 – вищі навчальні заклади. Дві третини цих організацій зосереджено в м. Ужгород.
Загальна чисельність працівників організацій, які виконували наукові та науково-технічні роботи, становила 928 осіб, з них більше половини – дослідники, кожен п’ятий – допоміжний персонал та 9,1% – техніки. Чисельність спеціалістів, які безпосередньо виконували наукові та науково-технічні роботи, без урахування сумісників, склала 760 осіб, з них 25 мали науковий ступінь доктора наук, 148 – кандидата наук.
При загальній тенденції скорочення чисельності виконавців наукових досліджень і розробок (дослідників, техніків і допоміжного персоналу) частка жінок у числі серед дослідників у 2009 р. зросла на 2,8 в.п. і становила 39,2%, серед яких більше чверті – фахівці з науковими ступенями.
Чисельність виконавців наукових та науково-технічних робіт на засадах сумісництва зменшилась (на 3,7% проти 2008р.) і у 2009 р. становила 1125 осіб, з яких 11,5% – доктори та 47,5% – кандидати наук. Загальний обсяг витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт власними силами організацій порівняно з 2008 р. зменшився на 7,4%.
Фінансування витрат за рахунок держбюджету становило 18965,2 тис. грн., його частка у загальному обсязі фінансування зросла на 2,2 в.п.
Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій у 2009 р. склав 21566,6 тис. грн, з них 79,8% становили науково-дослідні роботи, шосту частину – науково-технічні розробки. Більше половини загального обсягу науково-дослідних робіт склали фундаментальні дослідження, інша частина належить прикладним дослідженням. Крім того науковими організаціями надано науково-технічних послуг на 879,0 тис. грн.
Протягом 2009 р. було надруковано 2443 наукові роботи, у т.ч. 65 окремих монографій, 132 підручники та навчальні посібники, 1394 статті у фахових наукових журналах та 852 інші роботи.
Міжнародна науково-технічна співпраця є невід’ємною частиною діяльності наукових установ. З метою проведення наукових досліджень у 2009 р. за межі України виїжджало 80 осіб, на стажування, навчання, підвищення кваліфікації – 51 особа, з метою викладацької роботи – 1 особа. Фахівцями наукових організацій здійснено 202 виїзди за кордон з метою участі у міжнародних семінарах та конференціях.
Вітчизняні наукові організації провели 51 міжнародну конференцію. Зусилля науковців гідно оцінювалися міжнародними фондами, про що говорять 58 отриманих колективних грантів. Загалом число науковців, які користувалися грантами, становило 197 осіб.