Василь Петьовка: “Обіцяного чекають три роки?”

27 квітня 2010 року Верховною Радою України – в екстремальній обстановці, поспіхом та без жодного обговорення – було прийнято доленосний для держави Закон України «Про Державний бюджет України на 2010 рік», в якому було визначено шлях розвитку держави протягом нинішнього року .

На жаль, всі обіцянки нині діючої влади під час передвиборчої компанії щодо цілеспрямування головного фінансового документу країни в напрямку розвитку економіки України, її модернізації та перебудови залишились лише гаслами, а бюджет прийнято в основному на споживання, тобто для забезпечення виплати заробітної плати, видатків на придбання харчування, медикаментів, розрахунків за споживання енергоносіїв бюджетними установами тощо.

Аналізуючи бюджет Закарпатської області на 2010 рік слід відмітити, що доведені бюджетні показники Міністерством фінансів України для області не забезпечують повноцінне фінансування бюджетних установ краю. Так, доведені показники загального обсягу доходів місцевих бюджетів області (без врахування дотацій ) становлять 929,3 млн. грн., що на 48,1 млн. грн. більше за розрахункові показники Головного фінансового Управління області та на 108,2 млн. грн. більше за фактичні надходження доходів за 2009 рік.

Враховуючи загальний спад фінансово-економічних показників та непросту ситуацію в державі, в тому числі й на Закарпатті в 2009 році та І кварталі поточного року, збільшення обсягів бюджетних доходів на 2010 рік економічно не обґрунтовано.

Аналізуючи всі чинники, які впливають на забезпечення виконання доведених показників доходів, можна з впевненістю констатувати про його невиконання на 2010 рік без фінансово-економічної підтримки бізнесу. В свою чергу невиконання дохідної частини автоматично тягне за собою не виконання бюджетних видатків.

Крім показників доходів слід проаналізувати доведені показники по видатках. На жаль, ніяких особливостей у підходах до формування видатків бюджету, які б відображали стратегію розвитку країни або області та вплив бюджету на цей розвиток в умовах кризи, не спостерігається. Так, обсяг видатків, доведений Міністерством фінансів України для Закарпатської області на 2010 рік, від яких залежить фінансування бюджетних установ області в порівнянні з розрахунковими показниками фінансових органів, зменшено на 4,7 відсотки , що в абсолютній величині складає 143,7 млн. грн. Повнота виконання вищевказаного показника залежить від виконання обсягів надходжень закріплених за місцевими бюджетами, дотацій вирівнювання та субвенцій, які надходять з державного бюджету і складають 3882,8 млн. грн.

Проаналізувавши обсяг видатків на 2010 рік по Закарпатській області та його якісну структуру, слід відмітити, що 95% від всіх видатків , які передбачені в бюджеті на 2010 рік направлені на забезпечення виплати заробітної плати бюджетникам , фінансування захищених статей ( харчування, медикаменти, енергоносії) і тільки 5-7% – на утримання та розвиток бюджетних установ та інфраструктур місцевих органів влади. В свою чергу це означає, що при сто відсотковому виконанні обсягів закріплених доходів за місцевими бюджетами,поступлень дотацій вирівнювання та субвенцій з державного бюджету в повному обсязі передбачені видатки на 2010 рік будуть направлені суто на проїдання, фактично без використання їх на розвиток бюджетних установ.

Необґрунтоване збільшення обсягів доходів та занижені показники обсягів видатків в процесі виконання бюджету на 2010 рік можуть негативно вплинути на процес бюджетного фінансування , що в свою чергу може призвести до бюджетної заборгованості.

При прийнятті Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» обласним керівництвом запропоновано включити в проект ряд проблемних питань області та розроблені по ним програми. Так, для фінансування вкрай важливої регіональної Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса в обсязі 312,1 млн. грн. в держбюджеті враховано лише 100,0 млн. грн. , що на 212,1 млн. грн. менше ніж необхідно.

Повністю не враховано кошти для виконання невідкладних робіт, пов’язаних з ліквідацією затоплених шахт, забезпечення захисту родовищ кам’яної солі від ґрунтових і поверхневих вод та поновлення виробничих потужностей ДП Солотвинський солерудник у сумі 45,0 млн. грн., завершення будівництва соціально – культурної сфери, відповідно до узгодженого з Мінрегіонбудом переліком, на суму 94,7 млн. грн.

Підсумовуючи вищенаведене та враховуючи інфляційні процеси вітчизняної економіки, ріст споживчого кошику громадян, спад виробництва, можна відмітити, що бюджет на 2010 рік є нереалістичним і направленим не на розвиток, а на проїдання і не відповідає вимогам сьогодення. Окрім того, головний фінансовий документ не забезпечує розвиток економіко – фінансового стану країни і області зокрема.

А найголовніше цьогорічний держбюджет абсолютно не відповідає передвиборчим обіцянкам нині діючої влади, що вкотре засвідчило: усі чудові гасла, якими щедро люблять «підкупляти» виборців політики, зрештою залишаються на папері.

Василь Петьовка, народний депутат України