Закакарпатський державний університет оголосив набір студентів на 2010/2011 навчальний рік

Закарпатський державний університет та природничо-гуманітарний коледж університету оголошують набір студентів на 2010/2011 навчальний рік.

Прийом на денну, заочну, екстернатну та дистанційну форми навчання проводиться на:

Факультет інформатики. Галузь знань «Інформатика та обчислювальна техніка». Напрями підготовки, спеціальності: «Комп’ютерні науки», «Програмна інженерія», «Інформаційні управляючі системи та технології», «Програмне забезпечення автоматизованих систем».

Факультет економіки та туризму. Галузь знань «Економіка і підприємництво». Напрями підготовки, спеціальності: «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Банківська справа».

Галузь знань «Культура». Спеціальність «Туризм».

Юридичний факультет. Галузь знань «Право». Спеціальність «Правознавство».

Факультет міжнародних відносин. Галузь знань «Міжнародні відносини». Спеціальність «Країнознавство».

Факультет міжнародного бізнесу та міжнародного права. Галузь знань «Міжнародні відносини». Спеціальності «Міжнародний бізнес», «Міжнародне право».

Прийом до природничо-гуманітарного коледжу університету здійснюється на спеціальності:

─ «Розробка програмного забезпечення»;

─ «Бухгалтерський облік»;

─ «Правознавство».

Фінансування підготовки фахівців проводиться: за державним замовленням; за рахунок пільгових довгострокових кредитів; за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб.

Прийом заяв на перший курс університету здійснюється для підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами бакалавра
з 15 по 31 липня 2010 року (для осіб, які мають право на складання вступних екзаменів до 22 липня 2010 р.).

Вступники на перший курс університету зараховуються за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань або вступних випробувань.

Абітурієнти, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами бакалаврів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідного напряму для навчання зі скороченими термінами підготовки приймаються за результатами фахових вступних випробувань у Закарпатському державному університеті.

Прийом заяв вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для продовження навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра проводиться з 10 по 20 липня 2010 року. Зарахування вступників на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста здійснюється за результатами фахових вступних випробувань у Закарпатському державному університеті, магістра – за результатами фахових вступних випробувань та вступного іспиту з іноземної мови.

Прийом заяв на вступ до коледжу здійснюється з 15 до 22 липня 2010 року для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст. До участі в конкурсі щодо зарахування на перший курс коледжу допускаються особи, які мають документ державного зразка про базову загальну середню освіту (закінчили 9 класів загальноосвітньої школи). До коледжу на заочну форму навчання можуть бути зараховані особи, які мають повну загальну середню освіту.

До заяви абітурієнти додають такі документи:

– документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітній чи освітньо-кваліфікаційний рівень) та додаток до нього, за особистим вибором оригінал або його завірену ксерокопію (ксерокопія завіряється за оригіналом університетом або у встановленому порядку);

– медичну довідку за формою 086-о (оригінал або її завірену копію);

– 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

– сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію) з результатами оцінювання знань у 2008, 2009 або 2010 році (для вступників на перший курс університету, перший курс заочної форми навчання коледжу);

– копію документа, що засвідчує ідентифікаційний код вступника;

– дипломи про участь в олімпіадах, конкурсах;

– документи, які дають право на пільги, встановлені законодавством України;

– паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), посвідчення про приписку до призовної дільниці (військовий квиток) вступники пред’являють особисто.

Вступні випробування проводяться з 23 до 31 липня.

Повну інформацію про Правила прийому, програми вступних випробувань можна одержати в приймальній комісії за адресою: 88015, м.Ужгород, вул.Заньковецької, 89а (тел. для довідок: 65-14-34) і на офіційному Web-сайті університету www.zakdu.edu.ua.