Закарпаття: ВАТ “Мукачівський завод “Точприлад” впроваджує систему економії енергоресурсів

Ще в червні 2004 р. ВАТ «Мукачівський завод Точприлад» впровадив на підприємстві міжнародну систему менеджменту охорони навколишнього середовища згідно ISO 14001.
Ціль даної системи менеджменту:
– чітке виконання вимог законодавства України по охороні навколишнього середовища і економії енергоресурсів;
– підвищені зобов’язання підприємства по раціональному використанню енергоносіїв з метою зменшення їх використання.
Для реалізації вказаних цілей на підприємстві:
– впроваджено моніторинг використання енергоресурсів (електроенергії, природного газу, води, паливно-мастильних матеріалів);
– щорічно планується 5% знижка використання енергоресурсів на 1 (одну) гривню виробленої продукції;
– розробляється Програма по раціональному використанні природних ресурсів.

З метою виконання Програми на підприємстві впроваджені і впроваджуються
наступні заходи:

1. Проведено оцінку енергоспоживання всього виробничого обладнання.
2. Впроваджено замкнутий цикл використання технічної води для охолодження
компресорів, що зменшило використання води.
3. Проведено заміну ламп розжарювання на люмінесцентні значно меншої
енергопотужності, що зменшило використання електроенергії.
4. Проведено ремонт виробничих приміщень і офісів з метою зменшення теплових
затрат в осінньо-зимній період, і як наслідок, зменшено використання природного
газу для заводських котелень.
5. Проведено оцінку раціонального використання автотранспорту (автобуси, вантажні
автомобілі); розроблено і впроваджено оптимальні маршрути довозу персоналу з сіл і, як наслідок, зменшено використання паливно-мастильних матеріалів.
6. Впроваджено управління освітленням окремих дільниць виробничих цехів.
7. Впроваджено виключення освітлення на час технологічних перерв і обіду.
8. Заплановано і вже частково впроваджено місцеве освітлення окремих робочих місць люмінесцентними лампами меншої енергопотужності.

О.Г.Гажо, технічний директор ВАТ «Мукачівський завод Точприлад», “Мукачівська Ратуша”