Понад 22% перевіреного хліба не відповідало вимогам

Впродовж першого півріччя 2010 року територіальні органи Держспоживстандарту України перевірили 116,58 тонн хліба й хлібобулочних виробів на загальну суму 341,75 тис. грн. Як повідомила УНІАН прес-служба відомства, вимогам чинної нормативної документації (НД) не відповідало 26,5 тонн продукції (22,7%) на загальну суму 120 тис. грн.

В цілому за звітний період було проведено 245 (в т.ч. 6 повторних) перевірок додержання вимог стандартів, норм і правил під час виробництва хліба та хлібобулочних виробів. За результатами 211 первинних перевірок встановлено порушення вимог НД.

Якість забракованих хлібобулочних виробів не відповідала вимогам стандартів за зовнішнім виглядом (наявність великих тріщин і підривів, забруднена і підгоріла скоринка, злипи, притиснення, неправильна форма), за станом м’якушки (непропечена, із завищеною вологістю, нееластична, з погано розвиненою пористістю, непромісами, пустотами, з відшаруванням скоринки від м’якушки). Також продукція вироблялася з відхиленнями від встановленої маси, з порушеннями вимог маркування упакованої продукції, з порушенням вимог стандартів щодо оформлення супровідної документації.

Найбільш поширеними порушеннями були:

неповний або відсутній вхідний контроль якості сировини – 15 підприємств (7,1% підприємств, які порушували вимоги НД); порушення періодичності контролю або відсутність контролю показників безпеки готової продукції – 39 підприємств (15,9%); порушення періодичності контролю або відсутність контролю показників якості готової продукції – 170 підприємств (80,6%); за органолептичними показниками: зовнішній вигляд (невідповідна форма, поверхня, колір) – 49 підприємств (23,2%), смак та запах – 7 підприємств (3,3%), стан м’якушки (пропеченість, проміс, пористість) – 37 підприємств (17,5%); фізико-хімічні показники: вологість м’якушки – 16 підприємств (7,6%), кислотність м’якушки – 9 підприємств (4,3%), пористість м’якушки – 1 підприємство (0,5%), масова частка загального цукру – 6 підприємств (2,8%), масова частка жиру – 4 підприємства (1,9%); маса виробів – 7 підприємств (3,3%); маркування (відсутнє або незадовільне споживче маркування пакованої продукції) – 63 підприємства (29,9%); вади товарно-супроводжувальної документації – 11 підприємств (5,2%); відсутні або непридатні до використання засоби вимірювальної техніки – 9 підприємств (4,2%).

В основному продукція була невідповідною через порушення технологічної дисципліни – 100 підприємств (47,4% підприємств-порушників); недоліки підготовки виробництва – 76 підприємств (36%); незабезпеченість підприємства нормативною і технологічною документацією – 53 підприємства (25,1%); незадовільне метрологічне забезпечення – 57 підприємств (27%); незадовільний контроль ходу та параметрів технологічного процесу під час виготовлення продукції – 78 підприємств (37%).

За результатами перевірок хліба та хлібобулочних виробів у І півріччі 2010 року 47 суб’єктам господарювання заборонено реалізацію 85 партій продукції загальною масою 7,32 тонн на суму 39 тис. грн.; 95 суб’єктам господарювання заборонено реалізацію всієї продукції (видано 153 приписи); на 149 суб’єктів господарювання накладені штрафи за реалізацію невідповідної продукції, видано 193 постанови на загальну суму 179 тис. грн.; видано 207 приписів про усунення виявлених порушень 207 суб’єктам господарювання; складено 115 протоколів про адміністративні правопорушення в галузі стандартизації на 115 посадових осіб на 115 підприємствах; складено 21 протокол про адміністративні правопорушення в галузі метрології на 21 посадову особу на 20 підприємствах.

unian.net