Закарпаття: На Запрошення Угорського архіву закарпатська делегація побувала в Саболч-Сатмарі

На запрошення керівництва угорського архіву директор Державного архіву Закарпатської області М. В. Делеган та заступник директора архіву О. Й. Куташі 23-24 вересня взяли участь у роботі XVII міжнародної конференції Саболч-Сатмар-Березького комітатського архіву Угорської Республіки (м. Ніредьгаза), що проходила в рамках архівних днів у приміщенні комітатсько- го управління. У роботі конференції взяли участь науковці, архівісти, праців- ники музеїв, бібліотек Угорщини та колеги-архівісти із Румунії, Словаччини і України.Перед початком роботи конференції членів іноземних делегацій – Руму- нії, Словаччини та України прийняв голова Загальних зборів Саболч-Сатмар-Березького комітату Оскар Шестак, який дав коротку характеристику економічного стану і перспектив розвитку архівної справи комітату. 

У ході обміну думками щодо стану і перспектив архівного будівництва в Румунії, Словаччині, Україні та Угорщині, виявилося, що у кожній із цих країн наявні проблеми, пов’язані з дефіцитом площ для архівосховищ і належним фінансуванням галузі тощо. О. Шестак також інформував присут- ніх про нещодавне рішення місцевого самоуправління щодо виділення будів- лі колишньої казарми у місті Ніредьгазі під архівосховища комітатського архіву. Він же відкрив конференцію вітальним словом.

З привітанням до учасників конференції звернулася також мер міста Ніредьгази, віце-президент Ради комітатських міст Чобої Заслоне, яка побажала успішної роботи учасникам конференції. Доречно буде зазначити, що міське госпо- дарство Ніредьгази упродовж останніх років, за період керівництва нинішнього голови, різко поліпшилося: здійснено і продовжуються масштаб- ні ремонтні роботи доріг, громадських об‘єктів, упорядковано і підтримують- ся у належному стані пам‘ятники культури, сквери, вулиці. Введено в дію  кілька фонтанів і т. ін. 

Цьогорічна конференція була присвячена темі розвитку міст. Значний інтерес в учасників конференції викликали виступи Бачкаі Віри, професора університету ім. Л. Етвеша  (Будапешт, Угорщина), – “Історія міст початку першої половини XXI ст.”, Радослава Рагача, директора Словацького народного архіву (Братислава, Словаччина) – “Міські установи та будівлі зволенських мешканців у ранній новій ері”, Лучіана Кукуета, директора Сатумарського державного архіву (Сату Маре, Румунія) – “Історичні джерела розвитку міста Сату Маре в кінці XIX ст.”, Янковича Йожефа з Інституту історіографії Угорської Академії наук – “Кішварда, як культурний центр (від середніх віків до початку XX ст.)” (Будапешт, Угорщина), Вароді Наталії, викладача Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці – “Слідами пам‘яток розвитку міста Берегова” (Берегово, Україна), Голомбош Шандора, заступника директора Саболч-Сатмар-Березького комітатського архіву – «Ніредьгаза у період дуалізму»  та ін. 

Темою нашого виступу був огляд документів Державного архіву області з історії міста Ужгорода XVIII-XIX століть. У матеріалах виступу практично вперше введено в науковий обіг більшість архівних документів. Значний інтерес в учасників конференції викликали повідомлення щодо діяльності православної громади міста, про що, в силу суб‘єктивних причин, завжди замовчувалося. Новою є також  інформація щодо діяльності у місті Ужгороді грецьких купців та наявність архівних зібрань у зазначений історичний період.

Колегам Саболч-Сатмар-Березького комітатського архіву нами було передано в дар шеститомне видання “Історії державної служби в Україні”, що вийшло у світ нещодавно за участі архіву; перший номер фахового журналу “Архіви України” за 2010 рік, у якому вміщено, зокрема, публікацію директора архіву “Державний архів Закарпатської області: вектори регіональ- ного міжнародного  співробітництва в 2009 році”, “Историю Мукачевского замка” (М. Делеган, А. Филиппов); буклет “Архівні системи”, у якому вміще- но матеріал про архів під назвою “Правдиве минуле дає можливість формува- ти істинне майбутнє” та черговий, 18-й номер газети “Нова Колочава”. Аналогічні презенти було вручено колегам-архівістам із Словаччини та Румунії, а також представникам інших комітатських архівів Угорщини.

У ході короткочасної роботи з документами Саболч-Сатмар-Березького комітатського архіву вдалося знайти вперше у виданні німецького автора інформацію щодо письмової згадки про село Загаття – 1350-й рік. До нинішнього часу вважалося, що першою письмовою згадкою про зазначене село є XV століття. Це важливе уточнення щодо дати заснування села Загаття – батьківщини славетного художника Адальберта Ерделі.

Виявлено ряд нових документів та публікацій щодо розвитку архівної справи, які стосуються і Закарпаття. У зв‘язку із зазначеним планується активно відзначити 150-річчя з дня народження та 80-річчя з дня смерті, які припадають на наступний 2011 рік, нині призабутого, але добре знаного у XIX – поч. XX століть архівіста краю і Угорщини Андраша Комаромі. Уродженець села Петрово Виноградівського району зробив вагомий вклад у розвиток архівної справи Закарпаття та Угорщини.

Перед початком конференції відбулося відкриття спільної тематичної ви- ставки архівних документів, підготовленої архівістами Саболч-Сатмар-Березького комітатського архіву Угорщини і Державного архіву Закарпатсь- кої області України. Також було вручено відзнаки – грамоти кращим архіві- стам комітатського архіву та оголошено результати краєзнавчого гранту.

У п‘ятницю, 24 вересня, конференція продовжила свою роботу у місті Берегові, на базі Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці. Учасни- ків конференції вітали заступник голови Закарпатської обласної ради В. І. Брензович,  який, зокрема, нагадав, що у сховищах Держархіву області збері- гаються унікальні історичні першоджерела. Він визнав, що керівництву області не вдалося вирішити проблему фінансування Програми розвитку архівної справи у Закарпатській області. У виступі-привітанні директор Саболч-Сатмар-Березького комітатського архіву Куйбушне Мечеї Єва відзна- чила важливість підписання двосторонньої Угоди з Державним архівом Закарпатської області 31 травня 2010 року для подальшого розвитку двосто- роннього співробітництва.

Згідно зазначеної Угоди, як відомо, передбачаєть- ся підготовка  спільного видання Привілейованої грамоти 1836 року, що зберігається у Державному архіві Закарпатської області,  про надання права Березькій жупі користуватися печаткою та інші конкретні спільні заходи. 

Перед учасниками конференції з доповіддю «Минуле, сучасність та майбутнє інституту» виступив  ректор Закарпатського угорського інституту імені Ф. Ракоці II Шоош Калман.  Між Інститутом та Саболч-Сатмар-Березьким комітатським архівом було підписано Угоду про співробітництво.

Учасники конференції ознайомилися з Берегівським підрозділом Держав- ного архіву області, музеєм Берегівщини та новоствореними музеєм і архівом реформатської церкви. У приміщенні архіву було підготовлено спеціальну  виставку фотодокументів з історії Державного архіву Закарпатської області. Матеріали виставки розміщені також на веб-сайті Саболч-Сатмар-Березького комітатського архіву.

Конференція і всі заходи в її рамках угорськими колегами-архівістами  проведені за рахунок угорського Національного культурного фонду, місцево- го комітатського і міського самоуправлінь та підтримки спонсорів-підприємців.

У ході роботи конференції директор Державного архіву Закарпатської області мав зустрічі і обговорив питання перспектив співробітництва з директором Словацького народного архіву (Братислава) Радославом Рагачом, професором Інституту археографії Угорської Академії наук, колишнім генеральним директором Угорського державного архіву Ласло Гечені, директором документального центру і меморіалу Голокосту в Будапешті Ласло Горшані, директором Саболч-Сатмар-Березького комітатського архіву Євою Мечеї Куйбушне та директором Будапештського міського архіву Ласло Варгою.

Із словацькими колегами заплановано ряд спільних акцій на наступний 2011 рік. Л. Гечені та Л. Горшані виявили бажання відвідати Державний архів Закарпатської області з робочою метою у четвертому кварталі 2010 року. Л. Варзі було нагадано про необхідність повного виконання угорською стороною статей двосторонньої Угоди, терміни і умови яких вони  безпідставно порушують. Зазначимо, що у результаті своєчасного і якісного виконання договірних зобов‘язань українською стороною, у 2010 році вийшов у світ Анотований двомовний (українською і угорською мовами) перелік фондів Державного архіву Закарпатської області, що стосуються історії Угорщини. Видання стало можливим за повного фінансового забезпечення угорських колег.
У перервах в роботі конференції директор державного архіву Закарпат- ської області дав інтерв‘ю обласному радіо та радіо Ніредьгазького педаго- гічного інституту.

Міжнародне регіональне співробітництво Державного архіву області здійснюється планомірно, перспективно та результативно. Інформацію про спільне з Саболч-Сатмар-Березьким комітатським архівом Угорщини проведення Міжнародної наукової конференції з історії розвитку міст заслухано і взято до відома на засіданні колегії Державного архіву Закарпатської області 30 вересня 2010 року. Рекомендовано до кінця 2010 року проаналізувати стан виконання двосторонніх міжнародних угод архіву та вивчити можливість і внести відповідні пропозиції щодо подальшого розвитку зазначеного напряму діяльності в умовах кризи.

zakarpatpost.net