Закарпаття: Санепідеміологи виявили порушення санітарних норм на об’єктах харчової промисловості, громадського харчування, торгівлі при 1874-х обстеженнях із 6365-ти

За оперативними даними санепідслужби області за 10 місяців 2010 року фахівцями проведено 10998 обстежень об’єктів підвищеного епідризику, з них 57,8 % (6365) приходиться на харчові об’єкти, 37,8 % (4154) – на дитячі підліткові заклади з пунктами харчування (у тому числі дитячі оздоровчі заклади – 5,9 % (556)), 1,1 % (122) – на оздоровчі заклади для дорослих, 3,2 % (357) – на водопровідні споруди.

Порушення вимог санітарного законодавства реєструвались при 2632 обстеженнях (23,9 % від їх загальної кількості), тобто майже при кожному 4 обстеженні. Найбільша кількість обстежень, при яких встановлені порушення санітарного законодавства – у Воловецькому (38,5 %), Великоберезнянському (35,2 %), Мукачівському (31,2 %), Перечинському (29,1%) районах та м. Мукачево (29,3 %).

Проведено 10661 дослідження проб харчових продуктів, питної води, об’єктів довкілля на відповідність санітарно-гігієнічним нормативам за бактеріологічними показниками. З них не відповідало нормативам 482 проби (4,5 %).

Держсанепідслужбою області проводиться лабораторний контроль за якістю питної води у місцях водозаборів, на водопровідних спорудах і мережах централізованого господарсько-питного водопостачання з вживанням відповідних заходів у разі виявлення порушень. В області за 10 місяців 2010 року здійснено 357 обстежень водопровідних споруд, з них при 47 (13,2 %) виявлені порушення протиепідемічного режиму. Найбільша кількість обстежень, при яких встановлені суттєві порушення протиепідемічного режиму – у Перечинському, Виноградівському, Міжгірському, Рахівському, Хустському районах та м. Ужгород. За мікробіологічними показниками досліджено 3482 проби питної води централізованого водопостачання, відхилення від нормативу встановлено у 183 пробах (5,3 %). Найвищі рівні невідповідності питної води зареєстровані у Перечинському (42,2 %), Міжгірському (16,0%), Великоберезнянському (14,4 %), Мукачівському (12,5 %) районах. На відповідальних осіб об’єктів водопостачання накладено 28 штрафів. Тимчасово припинялася робота 4 об’єктів водопостачання.

Проведено 4154 обстежень виховних, навчальних та оздоровчих закладів для дітей, при 691 з них виявлені порушення санітарних норм (16,6 %). У тому числі проведено 654 обстежень оздоровчих закладів для дітей.

За виявлені в дитячих та підліткових закладах порушення санітарного законодавства на посадових осіб накладено 270 штрафів, до усунення виявлених порушень припинялась експлуатація 135 об’єктів.

Проведено 6365 обстежень об’єктів харчової промисловості, громадського харчування, торгівлі, у тому числі 24 обстеження молокопереробних підприємств. При 1874 з них виявлені порушення санітарних норм (29,4 %).

Слід відмітити, що якість харчової продукції за мікробіологічними показниками останніми роками залишається стабільною. Проведено 7084 досліджень проб харчових продуктів за мікробіологічними показниками, у тому числі 86 проб продукції молокозаводів. З них не відповідало нормативам 293 (4,1 %) досліджених проб харчових продуктів.

У випадках виявлення порушень санітарного законодавства застосовувались адекватні до ситуації заходи адміністративного впливу. За 10 місяців 2010 року на порушників санітарного законодавства було накладено 1979 штрафів на суму 229,187 тис. гривень, припинялась експлуатація 393 об’єктів підвищеного епідризику. Знято з реалізації 12,107 тонн недоброякісних і небезпечних в епідемічному відношенні продуктів харчування, з них 96,2 % вітчизняного виробництва.

Постійно проводиться цілеспрямована санітарно-просвітня робота серед населення, у тому числі із застосуванням засобів масової інформації. З різних питань за 10 місяців 2010 року проведено 81 виступ по радіо та 110 – по телебаченню, підготовлено та опубліковано 209 публікацій у пресі, у тому числі стосовно профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь – проведено 6 виступи по радіо та 10 – по телебаченню, опубліковано 29 публікацій у пресі; по боротьбі з тютюнопалінням – проведено 1 виступ по телебаченню, опубліковано 1 публікацію у пресі; щодо питного водопостачання – проведено 11 виступів по телебаченню, підготовлено та опубліковано 14 публікацій у пресі. Проводяться постійна санітарно-освітня робота з учнями загальноосвітніх закладів щодо профілактики гострих кишкових захворювань, харчових отруєнь, отруєнь грибами та інших питань.

Закарпатська СЕС