Ужгородські науковці-богослови взяли участь у семінарі з підготовки вчителів з курсів духовно-морального спрямування у Львові

22–23 лютого у Львові на базі Українського католицького університету (вищого навчального закладу МОН, МС України) було проведено загальноукраїнський науково-практичний семінар з перепідготовки та підготовки вчителів з курсів духовно-морального спрямування на тему: «Особливості вивчення курсів духовно-морального спрямування в навчальних закладах України».

Організаторами цього заходу виступили: Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України, Український католицький університет, Ужгородська українська богословська академія імені святих Кирила і Мефодія, Карпатський університет імені Августина Волошина, Катехитично-педагогічний інститут УКУ, Головне управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації та Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Слухачами зібрання стали вчителі, що викладають курси духовно-морального спрямування (зокрема, християнської етики) в загальноосвітніх школах, з міста Києва, Київської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Волинської, Закарпатської, Хмельницької, Вінницької, Харківської, Донецької, Луганської , Херсонської та інших областей.

Рішення про скликання та проведення цього науково-практичного семінару було ухвалено Громадською радою з питань співпраці з Церквами і релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України.

Від Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету імені Августина Волошина виступили:

– Ректор УУБА-КаУ, заступник голови з вищої освіти і науки Синодального відділу релігійної освіти та катехизації професор, архімандрит Віктор (Бедь), який зокрема у своєму виступі передав благословення та вітання організаторам та учасникам науково-практичного семінару від імені Блаженнійшого Володимира, Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви і наголосив на важливості християнизації підростаючого покоління громадян України, необхідності розширення та поглиблення вивчення у загальноосвітніх і дошкільних закладах освіти основ християнської етики і предметів духовно-морального спрямування;

– перший проректор КаУ, директор науково-дослідного інституту богослов’я, філософії та аналітики УУБА-КаУ професор Майа Георгіївна Артьомова з доповіддю на тему: “Концептуальні підходи до оновлення змісту освіти та змісту навчання в системі вищої та загальної середньої школи в контексті розвитку особи та одухотворення нації»;

– проректор з навчальної та виховної роботи (інспектор) УУБА-КаУ доцент Сергій Васильович Урста з доповіддю на тему: «Досвід поєднання богословської (духовної) вищої освіти на прикладі Духовно-навчально-наукового комплексу Української Православної Церкви «Ужгородська українська богословська академія імені святих Кирила і Мефодія – Карпатський університет імені Августина Волошина»;

– проректор з богословської науково-дослідної роботи УУБА-КаУ доцент, ігумен Арсеній (Бочкарь) з доповіддю на тему: «Важливість морального авторитету викладача курсів духовно-морального спрямування в загальноосвітніх школах України».

У дні проведення науково-практичного семінару було організовано та проведено круглий стіл між науковцями УУБА-КаУ та УКУ з питань розвитку богословської вищої освіти в Україні. Сторони домовились про подальшу співпрацю.

За результатами роботи науково-практичного семінару було ухвалено відповідні рекомендації (резолюцію), текст яких буде надіслано до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, міських (республіканського підпорядкування) та обласних управлінь освіти і науки та регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти:

Рекомендації

Всеукраїнського науково-практичного семінару для методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти України

Львів, 22-23 лютого 2011 року

Заслухавши та обговоривши 9 доповідей на пленарному засіданні, 32 виступи на зустрічі за круглим столом, учасники Всеукраїнського науково-практичного семінару для методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти України на тему ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ КУРСІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ прийшли до узгоджених висновків і рекомендують:

1. Відзначити значний вклад організаторів та учасників Всеукраїнського семінару у подальший розвиток духовно-морального виховання учнівської молоді на кращих християнських традиціях і принципах духовного зростання нації.

Вважати необхідним визначити Всеукраїнський семінар постійнодіючим для педагогічних, науково-педагогічних працівників, які забезпечують викладання предметів (курсів) духовно-морального спрямування за узгодженою наскрізною програмою її організаторів.

2. Враховуючи поглиблення державотворчих процесів в Україні в контексті демократизації суспільних відносин, докорінного реформування та модернізації освіти, її змісту та змісту навчання із врахуванням формування глобального інноваційного суспільства, цивілізаційних викликів і розвитку на цій основі особливо значущих потреб у посиленні гуманітаризації та одухотворенні освіти, учасники Всеукраїнського семінару вважають за необхідне:

2.1. Домогтися запровадження предметів духовно-морального спрямування в усіх навчальних закладах України – дошкільних, загальноосвітніх школах та вищих навчальних закладах, дотримуючись вікових особливостей її учасників, ступенів, рівнів освіти, домагаючись на державному рівні сприяти навчально-методичному забезпеченню їх викладання;

2.2. Схвалити концептуальні підходи до розробки цілісної, наскрізної програми підготовки вихователів дошкільних виховних закладів, учителів загальноосвітніх навчальних закладів з питань проведення занять, викладання предметів духовно-морального спрямування (додаються) у погодженні із Громадською радою з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України і затвердженої в установленому порядку;

2.3. При доборі педагогічних кадрів, які повинні забезпечити викладання предметів духовно-морального спрямування, дотримуватися поки що рекомендованих, а з часом затверджених установлених критеріїв та вимог за визначеною освітньо-кваліфікаційною характеристикою, Класифікатором професій (КВЕД).

3. Внести у Класифікатор професій професію вчителя з викладання предметів духовно-морального спрямування.

4. За нинішніх умов базовими центрами з підготовки педагогічних працівників, які забезпечують викладання предметів духовно-морального спрямування за єдиною програмою, повинні стати обласні інститути підвищення кваліфікації педагогічних працівників у співпраці з базовими ВНЗ, де забезпечується підготовка фахівців з викладання предметів духовно-морального напрямку. Ми переконані, що предмети духовно-морального спрямування повинні викладати фахівці, які мають цільову системну педагогічну та богословську (духовну) підготовку.

5. Домогтися в установленому порядку внести до Переліку галузей знань, напрямків, спеціальностей підготовку фахівців за напрямом „Богослов’я”, освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, магістр з присвоєнням відповідних кваліфікацій – бакалавр богослов’я, учитель загальноосвітньої школи; магістр богослов’я, викладач вищого навчального закладу; спеціалізаціями – християнський педагог, християнський місіонер, священнослужитель, доручивши розробку пакетів документів за рекомендацією Громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України робочій групі від Українського католицького університету, Духовно-навчально-наукового комплексу „Ужгородська українська богословська академія імені святих Кирила і Мефодія – Карпатський університет імені Августина Волошина”.

6. Порушити клопотання перед Громадською радою з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України відкрити сайт з питань проведення занять у дошкільних виховних, викладання предметів (курсів) духовно – морального спрямування у загальноосвітніх школах, вищих навчальних закладах.

7. Рекомендувати сайт „Богословська освіта і наука в Україні” (www.bogoslov.org.ua) Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія Української Православної Церкви та Карпатського університету імені Августина Волошина для розміщення навчально-методичних і науково-дослідних матеріалів з проблем морально-духовного напрямку.

Прес-служба УУБА-КаУ