Закарпаття: У санаторії “Квітка полонини” відбулася міжнародна конференція “Екзо- та ендоекологічні аспекти здоров’я людини”

[Total: 0    Average: 0/5]

Закарпаття: У санаторії "Квітка полонини" відбулася міжнародна конференція "Екзо- та ендоекологічні аспекти здоров’я людини"Міжнародна науково-практична конференція «Екзо- та ендоекологічні аспекти здоров’я людини» цьогоріч продовжила низку щорічних форумів, ініційованих науковою громадськістю Закарпаття у сфері екологічних аспектів здоров’я людини в Україні. Вчетверте вона відбулась на базі санаторію «Квітка полонини» Свалявського р-ну Закарпатської області.

У роботі конференції взяли участь 223 учасники, які представляли 57 організацій, установ та підприємств України, а також 7 організацій і установ із Словаччини та Угорщини. На конференцію до Закарпаття з’їхались науковці і експерти з українських міст: Ужгорода, Києва, Львова, Тернополя, Івано-Франківська, Чернівців, Донецька, Харкова, Одеси, Дніпропетровська, Сімферополя, Євпаторії, Сваляви, Мукачева, Берегова, Хуста, Рахова, Чопа, Іршави; словацьких міст – Нітри, Кошіце, Пряшів, Стара Любовня, з угорського міста Дебрецен.
Турбуючись про те, щоб науково-прикладні надбання і рекомендації вчених різних галузей наук, у фокусі яких перебувало здоров’я людини. Стан якого вивчався в розрізі впливу чинників Чорнобильської трагедії, були практично використані при виробленні рішень влад різних рівнів щодо соціального і економічного розвитку та у процесі реформ, учасники Конференції прийняли відповідну Резолюцію.

Узагальнюючи матеріали доповідей і дискусій, учасники конференції констатували:

1.    Конференція відобразила лише частину гострих соціальних, гуманітарних, екологічних, медичних, економічних, соціоетичних і владно-управлінських проблем, які уже чверть століття накопичуються в Україні внаслідок найбільшої екологічної катастрофи за всю історію людства – аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року.

2.    Загальний підсумок науковців і експертів – учасників конференції щодо налаштованості і спрямованості українського суспільства і влади на подолання численних постчорнобильських проблем, на забезпечення життєдіяльності, здоров’я і розвитку людини, сім’ї і громад, на унеможливлення в майбутньому техногенних ядерних катастроф глобального масштабу – невтішний:
•    належних висновків з уроків Чорнобильської трагедії та цілеспрямованої стратегії і національної програми подолання наслідків аварії на ЧАЕС жодним урядом за роки незалежності України не здійснено;
•    переважаюча частка результатів навіть тих обмежених у фінансово-ресурсних можливостях наукових і прикладних досліджень в Україні, тематика яких зумовлена Чорнобильською катастрофою, не впроваджується в практику або не береться до уваги при виробленні державної політики та управлінських рішень щодо розвитку регіонів та територій;
•    удавана глухість влади до голосу вчених і експертів може обернутись загрозою для самого існування української нації і держави.

3.    Особливу загрозу розвитку територій, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, становить негативне поєднання проблем згубної довготривалої дії доз малої радіації та низького рівня життя і бідності населення, спричинених слабким економічним і соціальним розвитком багатьох регіонів України.

4.    Головними проблемами постчорнобильського періоду розвитку України в розрізі екології і здоров’я людини залишаються:
•    доступність повноцінного, здорового і раціонального харчування для широких верств населення;
•     низька якість питної води практично у всіх регіонах та її дефіцит у багатьох містах, селищах та селах країни;
•    йодна недостатність, яка загрожує здоров’ю людей у багатьох регіонах України;
•      низький рівень доступності для населення якісних медичних послуг, практична відсутність системи профілактики захворювань і оздоровлення;
•    згубний вплив екологічного забруднення значних територій промисловими, транспортними і побутовими викидами та відходами;
•    повна відсутність науково обґрунтованих соціально-психологічних і медико-психологічних програм подолання «чорнобильського синдрому» та інформування громадян, заснованих на інституціях та інформаційних джерелах довіри людей, у т.ч. щодо екологічної безпеки проживання на радіаційно забруднених територіях.

Як бачимо, проблеми регіонального розвитку в розрізі екології і здоров’я людини практично не відрізняються для незабруднених і забруднених радіацією територій України. Це служить на користь вибору рішень щодо невідворотності і необхідності кардинальних змін державної політики у вирішенні проблем екології і здоров’я людини Це служить підтвердженню безальтернативності здійсненню системних реформ в Україні.

Науковці і експерти, які працюють у цих сферах, засвідчують свою готовність до будь-яких форм співпраці з владою для спільного вирішення зазначених суспільних проблем розвитку людини і української нації.

5.    У колах науковців і експертів та широкої громадськості України викликають глибоку стурбованість і тривогу повідомлення багатьох центральних ЗМІ про ті екологічні загрози масштабного вторинного і повторного радіаційного забруднення, які можуть бути спричиненні неконтрольованим і необґрунтованим введенням у сільськогосподарське використання раніш забруднених територій ряду областей України, а також внаслідок існуючих порушень конструкції чи навіть руйнації захисного укриття аварійного блоку на ЧАЕС, яке уже відслужило строк гарантії будівельників. В обох випадках наслідки неконтрольованого поширення радіаційного зараження були б катастрофічними і звели б нанівець ту радіаційно-екологічну рівновагу, яка досягнута за останні 25 років.

6.    Недавня аварія на японській АЕС «Фукусіма», заподіяна через причини природних катаклізмів та з наслідками глобального радіаційного забруднення, більш ніж переконливо довела, що повної гарантії ядерної безпеки атомної енергетики у світі ніколи не існувало і така гарантія неможлива в принципі. Усвідомлення цього факту, поєднане з високим ризиком впливу людського чинника в Україні, як це уже мало місце в Чорнобильській трагедії, повинні стати підвалинами неодмінного і якнайшвидшого перегляду стратегії розвитку української ядерної енергетики. Науковці й експерти впевнені, що такої ж позиції притримується більшість народу України.

Враховуючи вищенаведені бачення і оцінку ситуації з наукових і експертних позицій в розрізі екології і здоров’я людини за період постчорнобильського розвитку України, учасники конференції вирішили:

1.    Направити резолюцію і збірник матеріалів доповідей конференції (в друкованому і електронному вигляді) Адміністрації Президента України; Кабінету Міністрів України та зацікавленим міністерствам і відомствам; профільному комітету Верховної Ради України; Раді національної безпеки і оборони України; Національному інституту стратегічних досліджень; Президії Національної Академії наук України та Національної Академії медичних наук України; оргкомітетам конференції «Безпека майбутнього» та Міжнародного екологічного форуму, які відбудуться у Києві наприкінці квітня ц.р.

2.    Враховуючи надзвичайну важливість проблеми екологічної безпеки розвитку України в глобалізованому світі в умовах одночасної дії внутрішнього («Чорнобиль») та зовнішнього («Фукусіма») факторів наявної радіаційної безпеки та факторів діючих АЕС на території України, просити Президента України Януковича В.Ф.:
•    Створити з числа провідних вчених та експертів, представників галузей промисловості і енергетики  та громадськості у сферах екології і охорони здоров’я, урядовців і парламентарі Робочу групу з підготовки Національної доповіді «Уроки Чорнобильської катастрофи і екологічна безпека розвитку України».
•    Запропонувати Робочій групі Національної доповіді «Уроки Чорнобильської катастрофи і екологічна безпека розвитку України» при розробці концепції доповіді передбачити також здійснення аналізу впливу Чорнобильської катастрофи на найголовніші напрями і сфери розвитку України (людський розвиток; економіка; просторова інфраструктура; природні ресурси; соціальна сфера; регіональний розвиток; проблематика реформ тощо) в параметрах та індексах світового розвитку і конкурентоспроможності з оцінкою відповідних втрат за рахунок впливу чиннику Чорнобильської катастрофи. Подібний аналіз, серед іншого, покликаний показати світовій спільноті глобальне значення і глобальний характер впливу наслідків Чорнобильської катастрофи, а отже, і необхідність долучення коштів і ресурсів світового співтовариства задля їх подолання.

3.    Передати збірник матеріалів доповідей конференції (в друкованому і електронному вигляді) Посольству Японії в Україні з метою надання можливостей вивчення концентрованої частини українського досвіду в подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи задля упередження причин довготривалих впливів на екологію і здоров’я людини в Японії внаслідок катастрофи на АЕС «Фукусіма».

4.    Підтримати запропоновану ще понад 20 років тому ідею прийняття на рівні ООН Екологічної Конституції Землі, яку неодноразово озвучували на різних міжнародних форумах українські президенти. Просити Президента України Віктора Януковича  довести цю ініціативу України до логічного завершення.

5.    Запропонувати органам державної влади, органам місцевого самоврядування та організаціям громадянського суспільства, науковим і діловим колам в регіонах консолідувати свої зусилля з усвідомлення важливості та  задля вирішення проблем, що виникають у сфері екології і здоров’я людини в Україні, на основі впровадження результатів наукових досліджень і розробок з тематики, обумовленої наслідками Чорнобильської катастрофи.

Учасники прес-конференції:
Ганич Оксана Миколаївна – голова Оргкомітету, професор, доктор медичних наук, директор НДІ фітотерапії УжНУ, Заслужений діяч науки і техніки України.

Ганич Тарас Михайлович – член Оргкомітету, професор, доктор медичних наук, зав. кафедрою УжНУ.

Лукша Олег Васильович член Оргкомітету, доцент УжНУ, директор Міжнародного інституту людини і глобалістики «Ноосфера», м. Ужгород.

Цанько Веніамін Павлович – спонсор Конференції, директор ТОВ «Міжнародний оздоровчий координаційний центр», м. Ужгород.

Оркомітет форуму

Loading...

Comments are closed.