Анатолій Петруня: Криміногенна ситуація на Закарпатті залишається складною

Вжиті органами прокуратури Закарпатської області наглядові та координаційні заходи сприяли активізації роботи правоохоронних органів щодо протидії окремим видам злочинів. Проте, криміногенна ситуація в області, у тому числі з огляду на кількість населення, залишається складною.

За перший квартал загальна злочинність на території області зросла на понад 14%, перш за все за рахунок злочинів проти власності – крадіжок. Ріст злочинності спостерігається майже у всіх районах.

Боротьба з корупцією

Активізовано боротьбу з корупцією. З початку  року вже направлено до суду 15 кримінальних справ цієї категорії. Вже притягнуто до відповідальності 17 посадовців-корупціонерів. З них: 8 – посадових осіб місцевого самоврядування, 2 – депутата місцевого рівня, 2- держслужбовців, 4 – працівників МВС.

Заробітня плата

На сьогодні в області залишається невирішеною проблема заборгованості по заробітній платі, яка становить понад 16 млн.грн. Прокурорськими перевірками встановлено численні факти умисної невиплати керівниками підприємств заробітної плати, недодержання визначеного законодавством її мінімального розміру, неналежного оформлення трудових відносин з працівниками. Роботодавцями не дотримуються вимоги закону щодо індексації та компенсації працівникам втрати частини заробітку у зв’язку із затримкою термінів її виплати. Залишається надзвичайно гострою проблема погашення боргу із заробітної плати на підприємствах, які банкрутують.

Всього, з початку поточного року, за результатами перевірок з питань оплати праці вже порушено 11 кримінальних справ, до суду вже скерована така ж кількість справ, розглянуто із вжиттям заходів 78 приписів та подань, за результатами розгляду яких відшкодовано майже 8 млн. грн.

До відповідальності притягнуто 50 осіб.

Захист прав і свобод громадян та інтересів держави

Активізовано правозахисна діяльність прокурорів.З початку року порушено 115 таких справ, з них до суду вже скеровано 91 кримінальна справа, до відповідальності притягнуто 878 посадових осіб, з них 329  посадовців контролюючих органів. Відшкодовано понад 19 млн.грн., у тому числі майже 3 млн.грн. – до бюджету.

Вживались заходи до опротестування незаконних правових актів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також інших господарюючих суб’єктів, всього розглянуто та задоволено 536 протестів.

Охорона здоров”я


Постійна увага приділяється здійсненню нагляду за станом додержання в області законів у сфері охорони здоров’я.

За результатами перевірок прокурорами вже порушено одну кримінальну справу, задоволено 10 приписи та подання, за актами реагування до відповідальності притягнуто 14 посадових осіб

Прокурорськими перевірками виявляються також випадки порушення закладами охорони здоров’я санітарно – епідемічного законодавства, що негативно впливає на рівень надання медичної допомоги населенню.

Додержання бюджетного законодавства


Позитивних результатів досягнуто при здійсненні прокурорського нагляду у сфері бюджетних відносин. За результатами наглядових перевірок вже порушено 17 кримінальних справ, за результатами прокурорського реагування розглянуто із вжиттям заходів 19 приписів та подань, 16 протестів, до відповідальності притягнуто 39 посадових осіб, відшкодовано збитків на суму 122 тис. грн.

За результатами перевірок у сфері економічних відносин, протягом першого кварталу поточного року органами прокуратури області порушено 40 кримінальних справ, розглянуто із вжиттям заходів 139 приписів та подань, задоволено 51 протест, за актами реагування до відповідальності вже притягнуто 150 посадових осіб, з них 52 посадових осіб контролюючих органів. Вже відшкодовано 7млн. 312 тис. грн., у тому числі до бюджету 2 млн.132 тис. грн.

Додержання природоохоронного законодавства

Пріоритетним напрямком для органів прокуратури залишається охорона навколишнього природного середовища. Зросла кількість виявлених кримінально-караних діянь у цій сфері – вже порушено 9 кримінальну справу та задоволено 124 документи прокурорського реагування. Притягнуто до відповідальності  227 осіб, в тому числі 153 посадові особи органів контролю. Відшкодовано  526 тис. грн.. усі до бюджету.

Додержання земельного законодавства

У цілому за наслідками перевірок органами прокуратури області внесено 52 приписи та подання, принесено 155 протестів на незаконні акти органів місцевого самоврядування. Заявлено до судів різних інстанцій понад 184 позовні заяви.   Відшкодовано  353 тис.грн.  з них до бюджету – 287 тис. грн.. Порушено 18 кримінальних справ, до суду вже скеровано 9.

За документами прокурорського реагування  вже відшкодовано понад 16 млн. грн.. З них – понад 8 млн.грн. громадянам, 2 млн.743 тис.грн.-  фондам соціальної спрямованості.

За актами прокурорського реагування попереджено  незаконне  надання  понад 47 га земель. За рішеннями судів, які набрали законної сили поверненню підлягають понад 17 га землі, у суді перебувають прокурорські позови за якими поверненню  підлягають ще понад  3 тис. 857 га закарпатської землі. Площа земель, які реально вже повернуті за рішенням суду складає понад 2 га.

Захист прав і свобод дітей

Значна увага приділяється захисту прав і свобод неповнолітніх. Увагою прокурорів охоплено майже весь комплекс питань, пов’язаних із захистом прав дітей. Проведено ряд актуальних перевірок з питань додержання прав дітей на освіту, охорону життя і здоров’я, соціальний захист, працю та працевлаштування та інші.

Завдяки принциповій позиції прокурорів поновлено права близько 2 тис. дітям. При здійсненні правозахисної функції з питань захистку прав дітей органами прокуратури області порушено 28  кримінальних справ, які всі вже скеровані до суду. Розглянуто із вжиттям заходів  112 приписів і подань, принесено протести на 29  незаконних актів, до відповідальності притягнуто 116 посадових осіб. На  користь дітей відшкодовано 217 тис. грн.. заборгованих стипендій, державних допомог.

Представництво у судах

Загалом при здійсненні представницьких повноважень органами прокуратури області у першому кварталі 2011 року на захист прав громадян та  інтересів держави пред’явлено позовів та заяв на загальну суму 2 млн. 517 тис. грн.

Судами розглянуто та задоволено 451 позов на загальну суму  1 млн. 628 тис.грн. За 3 місяці 2011 року органами прокуратури області  пред”явлено 46 позовів у бюджетній сфері на загальну суму понад 1 млн. 325 тис.грн.

Активізовано прокурорсько-слідчу діяльність на пріоритетних напрямах прокурорсько-слідчої діяльності, що сприяло зміцненню законності, розвитку позитивних тенденцій у здійсненні прокурорсько-слідчої діяльності. Водночас є необхідність посилення контролю в наглядовій діяльності з метою усунення недоліків і формалізму, удосконалення та забезпечення цілеспрямованої роботи для досягнення реальних результатів.

Прес-служба прокуратури Закарпатської області

Comments are closed.