Закарпатські науковці видали монографію для топ-менеджерів про стратегічне планування

Ужгородські науковці видали монографію «Стратегічне планування як фактор конкурентоспроможності:  теоретичний та практичний аспекти». В монографії  досліджуються проблеми стратегічного планування як фактора конкурентоспроможності соціально-економічної  системи.

Автори, зокрема це В.Мікловда, Н.Кубіній, Ф.Шандор, Ю.Дідович, Г.Кіш, особливу увагу приділили таким інструментам планування як контролінг, SWOT-аналіз, PEST-аналіз. Подається в книзі  також загальна характеристика Закарпатської області, оцінка зовнішнього оточення краю,  сильних та слабких складових внутрішнього середовища Закарпаття.

Серед основних стадій стратегічного планування окреслені наступні: етап цілепокладання, вибір та обґрунтування методології  та методики, формування інформаційної бази, обґрунтування стратегії та її дизайн, формування системи стратегічного контролінгу.

Як зазначив  один з авторів посібника Федір Шандор, ця монографія буде корисною для всіх, хто працює в економіці, зокрема менеджерам, топ-менеджерам. Такі монографії вчать будувати план дій в різних економічних ситуаціях: при фінансовій кризі, великій конкурентності на ринку і т.д.  Однією з основних проблем в економіці краю, як і країни загалом, є відсутність стратегічного планування, внаслідок чого йде нерозумне витрачання коштів, — вважає Ф. Шандор.

Проведений авторами PEST-аналіз виявив  фактори, які формують сприятливе зовнішнє середовище. Основними серед них можна виділити політичну спрямованість, загальні тенденції економічного зростання, ділова активність в краї. Позитивну спрямованість мають соціальні фактори, зокрема це зайнятість, рівень доходів населення, розвиток інфраструктури.

При аналізі внутрішнього середовища сильними сторонами було відмічене зростання показників валового регіонального продукту, підвищення рівня ділової активності. Слабкою стороною відзначена недостатня увага органів регіонального управління до малого бізнесу.

Аналіз внутрішньої ситуації показав, що незважаючи на слабкі сторони, Закарпатська область володіє потенціалом, який може забезпечити стратегічний розвиток та формування конкурентних переваг.

http://zaholovok.com.ua/