Кабмін підтримав ініціативу Закарпаття щодо сталого розвитку Карпат

Як відомо, за ініціативи делегації України Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи у жовтні 2010 року прийняв Резолюцію та Рекомендацію «Сталий розвиток гірських регіонів та досвід Карпатських гір». Враховуючи важливість цих документів для стратегічного соціально-економічного розвитку Закарпатської області, обласна рада VІ скликання від 16 грудня 2010 року прийняла відповідне рішення про їх реалізацію.

Важливість цих документів полягає в тому, що вони консолідують  зусилля та потенціал місцевих і регіональних влад європейських країн задля ефективного використання існуючих можливостей і створення нових з метою  вирішення злободенних питань соціально-економічного розвитку, збереження екологічного і етнокультурного спадку народів Карпат, протидії природним і техногенним катаклізмам тощо.

Конгрес наголосив, що екологічна стабільність і сталий розвиток гірських регіонів не можуть бути досягнуті в ізоляції, а вимагають розширення і поглиблення транскордонного та міжрегіонального співробітництва. Регіональні органи влади повинні заохочувати транскордонне співробітництво і взаємодію територіальних громад, використовуючи досвід і найкращу практику в цій сфері.

З метою практичного втілення положень цих документів Закарпатська обласна рада рекомендувала обласній державній адміністрації, районним та міським  радам врахувати їх при розробці та затвердженні програм соціально-економічного розвитку, а також ініціювати перед Кабінетом Міністрів України розробку Програми сталого розвитку Українських Карпат.

Пропозицію закарпатських депутатів  активно підтримали їх колеги з  обласних рад Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, а також ряд  міністерств  і  центральних відомств  України.  Підтримав  ініціативу Закарпаття і Кабінет Міністрів України. Надаючи  особливої ваги  питанням  міжрегіональної та транскордонної співпраці, він своїм розпорядженням від 21 вересня 2011 року №896  затвердив  план заходів щодо стимулювання міжрегіональної співпраці, кооперації та інтеграції, де серед інших заходів  доручив Мінеономрозвитку та  іншим центральним органам виконавчої влади, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій облдержадміністраціям  підготувати проект Державної програми сталого розвитку Українських Карпат як складової частини програми Європейського Союзу “Карпатський простір”,  а також утворити за участю Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської і Чернівецької обласних рад, наукових та інших установ Регіональну асоціацію сталого розвитку Карпат.

На  виконання  цього  розпорядження  уряду та  рішення Закарпатської  обласної ради спільним розпорядженням голів ОДА та  облради утворено  робочу групу з підготовки пропозицій Закарпатської області до проекту Державної програми сталого розвитку Українських Карпат, якою  уже здійснюється опрацювання пропозицій державних структур, органів  місцевого самоврядування, територіальних громад та громадських організацій.

 Прес-служба  Закарпатської обласної ради

 

Comments are closed.