ЗакДУ провів Всеукраїнську конференцію з міжнародних відносин

Молоді міжнародники, історики, економісти та правники зі всієї України обговорювали проблемні питання розвитку сучасних міжнародних відносин в стінах Закарпатського державного університету. 26-27 квітня 2012 року на базі Закарпатського державного університету відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених на тему «Динаміка розвитку міжнародних відносин України: історико-еволюційна, економічна, правова».
 
Конференція проводилася відповідно до плану Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2012 році» з ініціативи факультету міжнародного бізнесу та міжнародного права Закарпатського державного університету.
 
До участі в конференції зголосилися молоді вчені, аспіранти та студенти, які в своїх дослідженнях розглядають різні аспекти розвитку міжнародних відносин. В дебатах на пленарному та секційному засіданнях зійшлися понад 100 молодих науковців.
 
Відрадно, що серед делегатів конференції були представники 25 університетів України, таких як Київський національний університету ім. Т. Шевченка, Львівський національний університет ім. І.Франка, Волинський національний університет ім. Лесі Українки, Національний університет «Одеська юридична академія», Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, Київський національний економічний університету ім. В.Гетьмана та багато інших.
 
Якісний склад доповідачів був таким: 11 кандидатів та докторів наук, 26 аспірантів та здобувачів, наукових співробітників та понад 60 представників студентства.
 
Вітальним словом учасників конференції привітали: проф. Полюжин Михайло Михайлович, проректор з науково-методичної роботи ЗакДУ, проф. Бевзюк Євген Володимирович, декан факультету міжнародного бізнесу та міжнародної економіки ЗакДУ, Ерфан Віталій Йосипович, начальник Управління у справах молоді і спорту Закарпатської обласної державної адміністрації, Шпільман Богдан Сергійович, голова наукового товариства студентів та аспірантів ЗакДУ.
 
«Одним із головних завдань конференції, поряд з суто науковим пошуком істини за допомогою академічної дискусії, є всебічне сприяння динамічному розвитку студентської наукової думки, обмін досвідом та практичними навичками у сфері наукової діяльності, вироблення вміння розв’язання завдань дослідження.
 
Залучення студентства до наукової та громадської діяльності є одним із пріоритетних напрямів діяльності Закарпатського державного університету. Висловлюємо щиру подяку професорсько-викладацькому складу, адміністрації університету за надану науково-методичну та матеріально-технічну допомогу а також розуміння всієї важливості проведення таких заходів для всебічного розвитку талановитої молоді.
 
Отримані результати та ідеї, що прозвучали на конференції, народжені у суперечках, дебатах, наукових дискусіях різних генерацій науковцівстануть двигуном розвитку наукової думки, і сподіваємося, відправною точкою роботи багатьох молодих дослідників», – зазначив Богдан Шпільман у вступному слові до збірника матеріалів конференції.

Сайт Закарпатського державного університету