Торік громадські організації Закарпаття отримали більше 52 млн. грн

У 2011р. в області діяло 10048 об’єднань громадян, включаючи місцеві осередки всіх рівнів, з яких 7141 легалізовано шляхом реєстрації та 2907 – шляхом повідомлення про заснування. Кількість політичних партій та їх осередків склала 7456 або майже три четверті загальної кількості, громадських організацій та їх місцевих осередків – 2592 або 25,8%.

Протягом 2011р. легалізували  свою діяльність 270 об’єднань громадян, припинили діяльність 65. Загалом кількість легалізованих  громадських організацій та зареєстрованих партій зросла, порівняно з попереднім роком,  на 2,1%.

У структурі громадських організацій за спря­муванням та видами діяльності найбільша питома вага припала на оздоровчі та фізкультурно-спортивні об’єднання – 16,8%, професійної спрямованості –  11,8% їх загальної кількості. Молодіжні  об’єднання складають 9,7%, національ­них та дружніх зв’язків – 6,6%, об’єднання ветеранів та інвалідів – 6,5%, освітніх, культурно-виховних об’єднань – 5,9% їх загальної кількості. Крім того, в області діють 2068 профспілкові організації, 565 благодійних організацій та 30 спілок об’єднань громадян.

У 2011р. на обліку в легалізованих об’єднаннях громадян налічувалося 1,2 млн. членів.

У 2011р. громадські організації всіх рівнів збільшили свою активність. Було проведено 32,5 тис. масових заходів, що на 1,2% більше, ніж у 2010р. У загальному числі масових заходів, проведених громадськими організаціями, найбільша питома вага  припадає   на  лекції  (зустрічі) –  74,3% або 24,2 тис. та з’їзди, конференції, збори – 10,0% або 3,2 тис. Також проведено 1306 семінарів, 550 заходів по залученню коштів, 311 виставок, 309 мітингів та демонстрацій.

Для своєї діяльності громадськими організаціями у 2011р. з різних джерел було отримано 52,3 млн.грн., що на 10,4% більше, ніж у попередньому році. Надходження коштів від  членських внесків  складають  13,9% .

У 2011р. громадськими організаціями використано 48,9 млн.грн. У той же час лише 13,4% з цих коштів використано на благодійну діяльність, – повідомили  з прес-служби Головного управління статистики у Закарпатській області.

Comments are closed.