Гарантії держави щодо виконання судових рішень

Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) – це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у Законі України «Про виконавче провадження», що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

1 січня 2013 набрав чинності Закон України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» від 05 червня 2012.

Вказаний Закон був прийнятий Верховною Радою України, оскільки Європейський суд з прав людини у справі «Іванова проти України», визнавши порушення Україною ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в частині невиконання рішень судів, зобов’язав Україну невідкладно запровадити ефективний засіб юридичного захисту або комплекс таких засобів юридичного захисту, спроможних забезпечити адекватне й достатнє відшкодування за невиконання або затримки у виконанні рішень національних судів відповідно до принципів, встановлених практикою Суду.

Як вплине вказаний Закон України на суспільне життя та на процедуру виконання судових рішень розказала журналістам Наталія Панова.

Перш за все, відповідно до цього Закону, Україна гарантує виконання рішення суду про стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за яким є:
– державний орган;
– державні підприємство, установа, організація;
– юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється згідно із законодавством.

Необхідно відмітити, що виконання судового рішення, в тому числі щодо державного органу чи підприємства завжди потребувало значного часу та ресурсів, причиною того є неплатоспроможність боржника, відсутність активів, введений мораторій чи відсутність механізмів стягнення.

Таким чином з вступом в силу даного Закону, судові рішення щодо боржників – державних органів, останні будуть виконувати не органи Державної виконавчої служби, а органи Державної казначейської служби.

Стягувач за рішенням суду про стягнення коштів з державного органу звертається до Державної казначейської служби України у строки, встановлені Законом України “Про виконавче провадження”, із заявою про виконання рішення суду.

Фактичне виконання рішення суду здійснює Державна казначейська служба України за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

Необхідно відзначити, що по рішеннях судів відносно державних органів, які набрали законної сили у 2012 році та перебувають на виконанні в органах державної виконавчої служби, державними виконавцями будуть і в подальшому вживатися відповідні заходи для забезпечення їх фактичного виконання в порядку, визначеному Законом України «Про виконавче провадження», такі як накладення арешту на всі рахунки боржника, реалізація майна державних підприємств та інше.

Щодо державних підприємств-боржників, то орган державної виконавчої служби зобов’язаний протягом 6 місяців провести всі відповідні виконавчі дії для забезпечення належного та повного виконання рішень суду, та в разі виявлення в процесі примусового виконання відомостей щодо відсутності майна та грошових коштів, їх виконання здійснюється за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

Отже, у разі неможливості органами ДВС забезпечити виконання рішення суду, де боржником є державне підприємство, користуючись повноваженнями, наданими Законом України «Про виконавче провадження», то його виконує Державна казначейська служба України за рахунок бюджетних коштів.

А в разі невиконання такого рішення Державною казначейською службою України ст. 5 Закону встановлено компенсацію в розмірі трьох відсотків річних від несплаченої суми за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду та за наявності коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

У графі «Забезпечення виконання рішень суду, що гарантовані державою» додатка 3 «Видатки державного бюджету на 2013 рік» Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06 грудня 2012 передбачено тільки 153 921 600,00 гривень.

На виконанні в органах державної виконавчої служби Закарпатської області станом на 01.01.2013 перебуває 252 виконавчих документів на загальну суму 10 127 245,00 грн. про стягнення коштів з державних підприємств.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону кошти, виплачені за рішенням суду про стягнення коштів згідно з цим Законом, вважаються збитками державного бюджету. Відшкодування відповідних збитків здійснюється посадовою чи службовою особою, через чиї винні дії відбулася виплата компенсації.

Після сплати коштів з Державного бюджету України, за поданням органу Державної казначейської служби України, органи прокуратури встановлюють факти щодо винних посадових осіб та звертаються в інтересах держави до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету.

Сподіваюся, що з вступом у законну силу даного Закону, практичні моменти його реалізації будуть сприяти ефективному виконанню рішень національних судів, забезпечать врегулювання порядку субсидіарної відповідальності держави за зобов’язаннями окремих суб’єктів та процедури регресної вимоги держави до осіб, діяння яких призвели до такої відповідальності.

Начальник управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Закарпатській області Н.В. Панова

https://zakarpatpost.net