Закарпатців закликають не пропустити перехід на спрощене оподаткування

Щоб обрати спрощену систему,  потрібно правильно заповнити заяву про застосування спрощеної системи оподаткування.

ДПІ у м.Ужгороді звертає Вашу увагу, що для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до територіального органу Міндоходів України відповідну заяву. У заяві зазначаються такі обов’язкові відомості:

– прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

– дані документа, що підтверджує державну реєстрацію фізичної особи — підприємця відповідно до закону;

– податкова адреса суб’єкта господарювання;

– місце провадження господарської діяльності;

– обрані фізичною особою — підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010;

– обрані суб’єктом господарювання група та ставка єдиного податку або зміна групи та ставки єдиного податку;

– кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою— підприємцем у трудових відносинах;

– дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Податкового кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року. При цьому подати заяву він має не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

ДПІ у м.Ужгороді нагадує підприємцям, які бажають застосовувати спрощену систему оподаткування у IV кварталі 2013 року, що заяву про перехід необхідно подати до 15 вересня 2013року.

 ДПІ у м.Ужгород