Закарпатські підприємства застерігають від підвищеної небезпеки

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області звертає увагу керівників об’єктів підвищеної небезпеки на влаштування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення» (далі – автоматизовані системи).

Впровадження автоматизованих систем є одним з ефективних шляхів зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки.

Як приклад, техногенну аварію на ПАТ «Концерн Стирол», що сталася у серпні 2013 року, внаслідок якої 6 осіб загинуло та 30 осіб постраждало, при наявності на об’єкті автоматизованої системи вдалося б попередити.

Стаття 3 Конституції України передбачає, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека – визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Розділом 1 статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає це покарання.

Для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій, запобігання загибелі або нанесення шкоди життю та здоров’ю людей, статтею 53 Кодексу цивільного захисту України (далі – Кодекс), який вступив у силу з 1 липня 2013 року, встановлено вимогу щодо влаштування на всіх об’єктах підвищеної небезпеки (далі – ОПН) автоматизованих систем, при цьому у Кодексі не зазначено питання щодо необов’язковості обладнання автоматизованими системами об’єктів, що експлуатуються.

З метою реалізації вимог статті 53 Кодексу Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручено Автономній Республіці Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям скласти переліки об’єктів, що підлягають обладнанню автоматизованими системами, відповідно до складених переліків розробити і затвердити графіки впровадження автоматизованих систем і завершити впровадження автоматизованих систем до 1 січня 2015 року (протокол від 14.10.2013 № 3).

Відповідно до Положення про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. № 174, рішення зазначеної Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади. Контроль за виконанням цього рішення покладено на ДСНС України.

Що стосується автозаправних станцій, зазначені об’єкти відповідно до Кодексу підлягають обладнанню автоматизованими системами у разі, якщо в результаті проведення суб’єктом господарювання ідентифікації, вони визначені як ОПН.

Враховуючи, що переліки об’єктів, які підлягають обладнанню автоматизованими системами, встановлюються виключно статтею 53 Кодексу, включення комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Автономної Республіки Крим, областей, міст Київ та Севастополь до графіків впровадження автоматизованих систем автозаправних станцій, що відносяться до ОПН, є цілком правомірним і має обов’язковий характер.

Одночасно повідомляємо, що Державними будівельними нормами В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення», затвердженими наказом Мінрегіону України від 27.01.2014 № 29, не забороняється використання як джерел первинної інформації існуючих на підприємстві технологічних датчиків і сигналізаторів промислової автоматики, що входять до складу протиаварійного захисту та автоматизованих систем керування технологічними процесами.

На цей час в Україні працює більше 70 підприємств, які здійснюють діяльність у сфері проектування, монтажу та експлуатації автоматизованих систем, а також 3 громадські організації. Тому керівники об’єктів на умовах вільної конкуренції мають право обирати будь-яку з цих організацій для влаштування автоматизованих систем на підпорядкованих об’єктах.

З огляду на вищевикладене, Управління ДСНС України у Закарпатській області пропонує припинити непотрібну переписку і забезпечити реалізацію конституційних прав громадян України із захисту життя та здоров’я шляхом безумовного виконання законодавства у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки.

У ДСНС України у Закарпатській області