Хор колегії “Руссікум” співав для Папи-емерита Бенедикта ХVI

Папська колегiя “Руссiкум”, що в Римi, вже тривалий час приймає тих священикiв i семiнаристiв Мукачiвської греко-католицької єпархiї, якi продовжують своє навчання в Римi.

В нiй з 1934 по 1937 рік проживав i майбутнiй владика i мученик Теодор, де й отримав дияконськi та iєрейськi свячення. Вiд часiв заснування колегiї однiєю з її oсобливостей був i залишається хор студентiв, головним обов’язком якого є супровiд щоденних Богослужень.

27 травня хор колегiї мав нагоду виступити перед Папою-емеритом Його Святiстю Бенедиктом ХVI в монастирi Mater Ecclesiae (Мати Церкви), де Папа-емерит зараз перебуває. Хор пiд керiвництвом отця Анто Лозюка виконав кілька творів iз Божественної Лiтургiї та Вечiрньої в каплицi монастиря. Опiсля Папа Бенедикт звернувся до студентiв, дякуючи за молитву i пiдкреслюючи важливiсть збереження традицiї вiзантiйського спiву.

У своєму словi Папа-емерит говорив про спiв як вираз молитви: “Якраз iз розмови з Богом ми бачимо, що слова не є достатнiми, – i так зароджуєтся спiв. I бачимо, як iз правди вiри родиться краса вiри, а саме християнський спiв є одним з найсильнiших проявiв краси вiри”.

Папа також зауважив, що знає про страждання в Українi, i запевнив, що молится за мир щоденно. Наприкiнцi Папа-емерит удiлив своє благословення, а хор завершив традицiйним многолiтствiєм, бажаючи Папi мiцного здоров’я i наснаги для його служiння.

Для колегiї ця зустрiч була унiкальною подiєю. Часи перебування в Римi протягом студiй дають також нагоду зростати у дусi поваги багатоманiтностi Церкви, яка тут присутня через рiзнi спiльноти, етнiчнi i конфесiйнi.

Рим – це мiсто, де лежать мощi св. апостолiв Петра i Павла, i тому є також мiстом, з яким пов’язанi початки християнства. Зустрiч з Папою Бенедиктом ХVI була, насамперед, особливим даром і досвiдом в часi пiдготовки в Римi, за якi можна бути лише вдячними.

http://www.mgce.uz.ua

Comments are closed.