На Закарпатті розроблено програму правової освіти населення

Розроблено та внесено на розгляд депутатів облради проект рішення «Про Програму правової освіти населення області на 2015 –2017 рр.»

Мета Програми – підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.

Основні завдання Програми передбачають підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, які проживають в сільській місцевості, осіб, які перебувають на державній службі, обрані народними депутатами України, депутатами місцевих рад, викладачів правових дисциплін та журналістів, які висвітлюють правову тематику; створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов’язки; широке інформування населення про правову політику держави та законодавство; забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації; вдосконалення системи правової освіти населення, збереження та розвиток вітчизняних традицій у цій сфері.

Надання правової освіти має здійснюватися в усіх дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти.

Початкова правова освіта здобуватиметься у дошкільних навчальних закладах, де дітям надаватимуться початкові знання про норми поведінки, формуватимуться навички їх дотримання, виховуватиметься повага до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку тощо.

Надалі правова освіта надаватиметься загальноосвітніми, професійно-технічними, вищими навчальними закладами і закладами післядипломної освіти.

У загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти повинна здійснюватися широка позакласна і позааудиторна робота з правового навчання і виховання, до якої залучатимуться вчені, представники правозахисних організацій, працівники правоохоронних органів, інші фахівці в галузі права.

Правова освіта здійснюватиметься із застосуванням сучасних інформаційних технологій, зокрема, елементів дистанційного навчання.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування здійснюватимуть у регіонах координацію зусиль усіх державних органів, підприємств, установ та організацій з метою вирішення завдань щодо забезпечення підвищення правових знань і правової культури громадян.

Методичне забезпечення правової освіти здійснюватимуть Головне, районні та міськрайонні управління юстиції, управління культури, управління освіти і науки, управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, інші установи та організації. Вони спільно визначать форми і методи проведення правороз’яснювальної та правовиховної роботи, проводитимуть конференції, навчальні семінари, інші організаційно-методичні заходи, спрямовані на підвищення якості правопросвітницької роботи.

З метою оперативного вирішення питань координації і методичного забезпечення правової освіти при обласній та районних державних адміністраціях, виконкомах міських рад повинні діяти міжвідомчі координаційно-методичні ради з правової освіти населення.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми спільно з відповідними управліннями юстиції формуватимуть склад районних (міських) міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення.

Фінансування цієї Програми проводитиметься за рахунок коштів обласного бюджету, підприємств, відомств, установ та організацій незалежно від форм власності та інших не заборонених законом джерел. Прогнозований обсяг фінансування Програми на 2015-2017 роки складе 200 000 гривень (за рахунок коштів обласного бюджету).

Державні та комунальні засоби масової інформації систематично інформуватимуть населення про національне законодавство, діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, а також про стан правопорядку, боротьбу з правопорушеннями, особливо серед неповнолітніх.

Для дальшого вдосконалення правової освіти населення в межах державного та регіонального замовлення створюватимуться загальні і навчальні телевізійні та радіомовні канали, а також запроваджуватимуться сторінки, рубрики та інші популярні форми надання правової інформації.

Прес -служба облради

Comments are closed.