Профспілка Закарпатського медичного коледжу звернулася до Президента та голови Закарпатської ОДА

До редакції ЗакарпатПост надійшов лист від правцівників Закарпатського базового державного медичного коледжу з приводу керівника закладу.

 • Читай газету «ЯСНО»! Живи на ЯСНОму боці! Купи газету у кіоску або передплати на своїй пошті. Індекс: 76076

Публікуємо текст без змін.

 

Президенту України

Зеленському Володимиру Олександровичу

Голові Закарпатської ОДА

Бондаренко Ігорю Самійловичу

 

Протягом 2018-2019 років в Закарпатському базовому державному медичному коледжі адміністрація коледжу порушує  законодавство України.

Наші звернення в численні інстанції ігноруються всіма гілками влади,-               

насамперед департаментом охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації.

Назначений т. в.о. директора Бабич Віктор Васильович  призначений без права займати  посаду. Відсутність педагогічного стажу це сміхотворні півбіди.

До прикладу :  в навчальних закладах щорічно встановлюється педагогічне навантаження на навчальний рік,що регламентовано згідно наказу МОЗ № 102 від 15.04.1993р. ,  інструкцією  про обчислення заробітної плати працівників освіти згідно п.4.     тарифікаційні списки  встановленої  форми  (додатки   N  1-3) затверджуються   за  погодженням  із  профспілковим  комітетом  не пізніше 5 вересня і подаються вищестоящому органу управління.

В ЗБДМК  тарифікаційні списки та педагогічне навантаження на 2018-2019рік із профспілковим комітетом не погоджувалися і не розглядалися на засіданні комісії     

       Відповідальність за  своєчасне  і  правильне  встановлення працівникам ставок заробітної плати, посадових окладів, обчислення заробітної  плати   покладається   на   керівників   та   головних бухгалтерів  (бухгалтерів)  установ і закладів освіти,  керівників
вищестоящих органів управління.

«Попередня» в.о. Сливка О.І. засідання тарифікаційної комісії не проводила. Рішення приймала одноосібно. Відсутність погодження тарифікації та педагогічного навантаження з профспілковим комітетом привело до порушень з боку дирекції коледжу.

 1. Видано більше 10 наказів протягом вересня-жовтня, щодо змін в тарифікації.
 2. Кількість тарифікованих годин не співпадає з фондом оплати праці.
 3. В другому семестрі 2018-2019року у зв’язку з нехваткою коштів також змінювалася тарифікація у сторону зменшення педагогічного навантаження.

Це суперечить п.81.

п. 81.Якщо протягом навчального року навчальне навантаження викладача зменшується з незалежних від нього причин(зміни в навчальних планах, злиття груп тощо), до кінця навчального йому виплачується середня місячна заробітна плата, встановлена на початку цього навчального року, за умови довантаження іншою організаційно-педагогічною роботою).

4.При недостатній кількості фонду оплати праці, було прийнято на роботу нових працівників.

  Для того щоб надати їм роботу змінювались навчальні плани  з метою винайти додаткові години для своїх родичів в тому числі.

 • Викладачу історії надали 0,5 ставки географії. Для довантаження годинами перенесли вивчення філософії на перший курс.
 • Вивчення предмету основи правознавства, біофізику, латинську мову перенесено на перший курс.
 • Перенос занять з другого курсу на перший тягне за собою зміно у розкладі занять.

Навчальна дисципліна «Основи філософських знань» оцінка з якої виписується в диплом і читається на випускних курсах, за тарифіковано на першому курсі. Це студенти на базі 9-х класів, які на першому курсі проходять програму загальної середньої освіти і не в змозі сприймати програмовий матеріал даного предмету.

На перших курсах випущено взагалі обов’язків навчальний предмет «Всесвітня історія», що є грубим порушенням навчального процесу і принципу навчання.

З метою економії коштів в ІІ семестрі було об єднано 4 групи І курсу в дві ( в кожній групі по 60 студентів) для проведення занять з географії. Це загальноосвітня дисципліна, де проводяться комбіновані заняття. Згідно Закону України « Про освіту» навчальний клас не повинен перевищувати більше  30 учнів.

 1. Викладачу Обручар М.І. затарифіковано всього 250 годин. При навантаженні на ставку необхідно 720 годин. інші порушення:

В грудні 2018 року В.В.Бабич в.о. директора Закарпатського базового державного медичного коледжу при звільненні працівників Кавка Оксана Василівна та Плешинець Наталія Юріївна порушив  нормативні акти:

 1. Кодекс законів про працю ст.49. (додаток №1 Закону України « Про професійні спілки,їх права та гарантії діяльності»  ст.22.                                                                     Додаток №2

3.Колективний договір Закарпатського базового державного медичного коледжу. Розділ ІІІ пункт І.2  4.Статут коледжу розділ 4 пункт 4.4.

Внаслідок порушення вищеперерахованих нормативних норм Бабич В.В. звернувся з клопотанням від 07.11.2018  № 334 року до т.в.о. директора департаменту охорони здоров я Закарпатської ОДА  Міцьо Т.В. « Про внесення змін у штатний розпис».

 • На основі даного клопотання був виданий наказ  В.о.директора департаменту охорони здоровя Закарпатської ОДА  Міцьо Т.В. від 20.11.2018 № 697-О року «Про внесення змін у штатний розпис».
 •  На основі наказу т.в.о. директора департаменту охорони здоров я Закарпатської ОДА  МіцьоТ.В,   т.в.о.директора ЗБДМК Бабич В.В. видав наказ  від 22.11.2018 року №116-О «Про внесення змін до штатного розпису та скорочення посад».

Після цього Т.в.о. Бабич звернувся з прохання до профспілковї організації надати згоду на  скорочення посад Кавки О.В. та Плешинець Н.Ю.

Про виявлені порушення Бабичу В.В. було доведено під час засідання профспілкового комітету.

Профспілковий комітет постановив надати рішення про згоду чи відмову на скорочення вказаних посад після дотримання всіх вимог чинного законодавства. Разом з тим надав рекомендації про можливі скорочення.

Профспілковий комітет вивчив штатний розпис за загальним та спеціальним фондом. Вам було запропоновано скоротити наступні штатні одиниці:

Інженера з охорони праці – 0,5 ставки

Бібліотекар                         -1,0 ставки

Лаборант                            -1,0 ставки

Дану пропозицію Бабичем В.В. було відхилено.  Також було відхилино:

рекомендації щодо проведення  консультації протягом трьох місяців  згідно ст. 49 КЗпП.

Дирекцією були порушені дані закони. Кавку О.В. та Плешинець Н.Ю було звільнено без згоди  Профспілкового комітету ЗБДМК.

31.05.2019року за № 158  мною, Лукачем І.Ю. головою первинної профспілкової організації працівників ЗБДМК, було отримано подання за № 158 від виконуючого обов язки Бабича В.В.  про  можливі скорочення педагогічного персоналу і необхідності проводити консультації з адміністрацією коледжу.

Я , як голова профспілки ,декілька разів звертався до Бабича В.В., щодо проведення засідання тарифікаційної комісії, яка повинна розподілити педагогічне навантаження на 2019-2020рік. Протягом травня-червня-липня 2019року тарифікаційна комісія не засідала і розподіл годин не проводився.

Разом з тим 27.06.2019 року на педагогічній раді, частина працівників отримали педагогічне навантаження. Частина не отримали.

Бабич В.В. своїм наказом створив ще одну комісію, в  яку не ввійшов жоден представник профспілкового комітету ЗБДМК.  Відсутні положення про дану комісію, її повноваження.

25.06.2019 року засідала комісія,яка прийняла рішення про скорочення Добоша І.М. та Обручар М.І., а також відмітила, що деяким викладачам немає можливості  надати 720 годин педагогічного навантаження на 2019-2020рік.

Добош І.М.,  викладач  латинської мови, англійської мови, французької мови., та виконує обов’язки заступника голови первинної профспілкової організації працівників ЗБДМК.

Добош І.М.  звільнений  Без дозволу Профспілкової організації звільнений 27.08.2019року в 9.00.

27.08.2019року в 11.00 розпочала засідання тарифікаційна комісія. Зауваження Голови первинної профспілкової організації працівників ЗБДМК членами комісії до уваги не приймалися.

На його місце роботи прийнята Акар І.В. та Молнар Т.Ю.  Це видно, якщо порівняти тарифікаційний список педагогічних працівників ЗБДМК 2018-2019р., та 2019-2020 навчальні роки.

Тому тарифікаційний список педагогічних працівників ЗБДМК з профкомом не погоджено.

По відношенню до Добоша І.М. порушені слідуючі законодавчі акти:

 1. Кодекс законів про працю ст.40, 41,42,43
 2. Закон Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»  ст.41.
 3. Колективний договір Закарпатського базового державного медичного коледжу. Розділ ІІІ пункт І.2  пункт 1.3                                                Розділ VІІ пункт 1.1, 1.2
 4. Статут коледжу розділ 4 пункт 4.4

На засіданні тарифікаційної комісії були порушені вимоги надання педагогічного навантаження викладача української мови та літератури Звіздарюк М.В.  Згідно тарифікаційного списку педагогічних працівників на 2019-2020 рік їй надано 319 годин. Разом з тим в  наявності є вакатні години українська мова 444 години та українська література 228 годин.

Для вичитки даних годин було прийнято на роботу викладачів сумісників.

По відношенню до викладача Звіздарюк М.В. допущено порушення:

 1. Наказу міністерства освіти України №102 від 15.04.1993року «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».
 2. Наказ міністерства освіти України №175 від 13.05.1998року.
 3. Статут Закарпатського базового державного медичного коледжу (розділ 3, п.п 3.2 обсяг навчальної роботи викладачів виражений в облікових годинах складає їх навчальне навантаження  не менше 720 годин на навчальний рік на ставку.

 Щорічно Директор коледжу повинен звітувати перед громадським   самоврядуванням. У 2018році звітування не відбулося.

         В коледжі протягом двох років не створені органи громадського самоврядування.

Порушені закони «Про вищу освіту», статут Закарпатського базового державного медичного коледжу.

Крім того :

 1. Кодекс законів про працю ст.49

Ліквідація, реорганізація підприємств, зміна форм власності або часткове зупинення виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов праці, можуть здійснюватися тільки після завчасного надання професійним спілкам інформації з цього питання, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про строки проведення звільнення. Власник або уповноважений ним орган не пізніше трьох місяців з часу прийняття рішення проводить консультації з професійними спілками про заходи щодо запобігання звільненню чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення.

Професійні спілки мають право вносити пропозиції відповідним органам про перенесення строків або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільненням працівників.

2.Закон  України  « Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»  ст.22

Права профспілок, їх об’єднань у забезпеченні зайнятості населення Профспілки, їх об’єднання беруть участь у розробленні державної політики зайнятості населення, державних та територіальних програм зайнятості, проводять спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, їх об’єднаннями, а також з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, пропонують заходи щодо соціального захисту членів профспілок, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ, організацій, здійснюють контроль за виконанням законодавства про зайнятість. Права і повноваження профспілок щодо забезпечення захисту працівників від безробіття та його наслідків визначаються законодавством і колективними договорами та угодами. У разі, якщо роботодавець планує звільнення працівників з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності підприємства, установи, організації, він повинен завчасно, не пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень надати первинним профспілковим організаціям інформацію щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також провести консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень. (Частина третя статті 22 в редакції Закону № 2886-III від 13.12.2001) Профспілки мають право вносити пропозиції органам державної влади, органам місцевого самоврядування, роботодавцям, їх об’єднанням про перенесення термінів, тимчасове припинення або скасування заходів, пов’язаних з вивільненням працівників, які є обов’язковими для розгляду. (Частина четверта статті 22 в редакції Закону № 2886-III від 13.12.2001) Профспілки, їх об’єднання мають право брати участь і проводити відповідні консультації з питань залучення і використання в Україні іноземної робочої сили. Стаття

Колективний договір Закарпатського базового державного медичного коледжу. (розділ ІІІ пункт І.2)

Приймати рішення про ліквідацію, реорганізацію закладу, зміну форми власності, які тягнуть за собою скорочення чисельності штату працівників, погіршення умов праці, лише після проведення з профкомом консультацій про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенням їх кількості до мінімуму або пом’якшення негативних наслідків звільнень працівників. Такі консультації проводяться за три місяці до початку звільнення.

Статут коледжу розділ 4 пункт 4.4.            

Директор коледжу в межах наданих йому повноважень:

 • Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників згідно чинного законодавства.

     Кодекс законів про працю Стаття 40. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках:

1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;

Кодекс законів про працю Стаття 41. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов

Розірвання договору у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої цієї статті, проводиться, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу.

Кодекс законів про працю Стаття 42. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці

При скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:

1) сімейним – при наявності двох і більше утриманців;

2) особам, в сім’ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;

3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;

Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством України.

Кодекс законів про працю Стаття 43. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)

Колективний договір Закарпатського базового державного медичного коледжу. Розділ ІІІ пункт І.3

1.3. Не допускати необґрунтованих звільнень працівників. При необхідності вивільнення працівників  розробляти та впроваджувати узгоджену з профкомом програму працевлаштування і соціальної підтримки таких працівників.

Колективний договір Закарпатського базового державного медичного коледжу. Розділ ІІІ пункт І.3  Розділ VII Гарантії діяльності профспілки

 1. Адміністрація Коледжу:

1.1. Визнає цим договором профком ЗБДМК уповноваженим представником інтересів працівників, і зобов’язується погоджувати з ним накази  та інші локальні нормативно-правові акти з питань, що є предметом даного Договору.

1.2. Забезпечувати  гарантії прав профспілок, встановлені розділом V Закону України „ Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності ”

Закон  України  «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»  ст.41. 

Стаття 41. Гарантії для працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів

Працівникам підприємств, установ або організацій, обраним до складу виборних профспілкових органів, гарантуються можливості для здійснення їх повноважень.

Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного органу, членами якого вони є.

Звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган профспілки), крім додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищестоящого виборного органу цієї профспілки (об’єднання профспілок).

Вимагаємо  припинити порушення законодавства України в Закарпатському базовому державному коледжі адміністрацією коледжу на чолі з незаконно тимчасово виконуючим обов’язки БАБИЧЕМ В.В.

  Звернення (у випадку ігнорування ) насамперед департаментом охорони здоровя Закарпатської обласної державної адміністрації, може привести до клективної  протестної акції трудовим колективом ЗДБМК.

від імені трудового колективу :

ЛУКАЧ Іван Юрієвич – голова первинної профспілкової організації працівників Закарпатського базового державного медичного коледжу

01.11.2019 р.

zakarpatpost.net

Comments are closed.