В Мукачівському університеті пройшла успішна акредитація нової програми з підготовки фахівців музичного мистецтва

Колективом кафедри музичного мистецтва гуманітарного факультету Мукачівського державного університету успішно акредитовано нову освітню програму професійної підготовки магістрів «Музичне мистецтво. Виконавсько-педагогічна майстерність».

Унікальність освітньої програми полягає у є комплексності музично-педагогічної та виконавсько-творчої (з відповідними видами і базами практик) підготовки здобувачів, що забезпечує кокурентоздатність майбутнього фахівця у вирішенні складних професійних завдань, відповідає сучасним запитам ринку праці полікультурного середовища, розвитку освітньо-мистецького середовища.

Високу оцінку було надано експертною комісією якісному рівню навчально-методичного, сценічно-виконавського, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу магістрів з музичного мистецтва.

Приємне враження було від спілкування зі студентами різних курсів денної та заочної форм навчання, в тому числі й іноземними студентами, які навчаються на програмі. Як зазначили експерти – було відчутно відкритість до діалогу, довірливість та розуміння сучасних процесів формування якісної української освіти.

На високому професійному рівні проходила зустріч з роботодавцями, під час якої експерти відзначили, що присутні на зустрічі роботодавці є ініціаторами позитивних змін підготовки фахівців з музичного мистецтва в регіоні, що свідчить про прозорість та публічність. Адже крім штатних науково-педагогічних працівників кафедри, які мають досвід професійної концертно-виконавської та музично-педагогічної діяльності, до освітнього процесу залучаються директори мистецьких освітніх закладів, представники різних мистецьких організацій та установ культури.

Завідувач кафедри музичного мистецтва д.пед.н., доц. Наталія Попович розповіла про конкурентні переваги кафедри музичного мистецтва, яка забезпечує підготовку високопрофесійних, конкурентноспроможніх фахівців (за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр» та освітньо-науковим ступенем «доктор філософії»), що володіють сукупністю компетентностей, фундаментальними знаннями та практичними навичками виконавської, музично-педагогічної діяльності, здатні реалізовувати їх в освітній та мистецькій галузі у відповідності до сучасного розвитку регіональної музичної культури.

Результати перевірки комісії підтверджено Висновками Галузевої експертної ради НАЗЯВО, яка відзначила якість підготовки здобувачів  за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» освітньої програми «Музичне мистецтво. Виконавсько-педагогічна майстерність» за другим  рівнем вищої освіти за всіма 9 критеріями:

Таким чином, на сьогодні, три діючі освітні програми, за якими на кафедрі музичного мистецтва здійснюється професійна підготовка бакалаврів, магістрів та аспірантів за всіма рівнями вищої музичної освіти – УСПІШНО АКРЕДИТОВАНІ!

Запрошуємо на навчання ЗА АКРЕДИТОВАНИМИ ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ випускників 11-Х КЛАСІВ, ВИПУСКНИКІВ КОЛЕДЖІВ, ВИПУСКНИКІВ БАКАЛАВРАТУ, ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН!

Дізнайтесь більше інформації: https://humanities.msu.edu.ua/dpmepa-2/