Чи має дитина право бути заслуханою і почутою в сімейному спорі в суді

Про це та інше газеті «ЯСНО» розповіла експерт програми «Стосується кожного», адвокат кандидат юридичних наук, професор кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін НПУ імені М.П.Драгоманова, уродженка Закарпаття Леся Дубчак.

• Серденько, купи свіжий номер газети ЯСНО •

Чи має дитина право бути  заслуханою і почутою в сімейному спорі

Сімейні спори займають вагоме місце серед справ цивільної юрисдикції й є найбільш складними з емоційної точки зору, особливо, якщо спір стосується дітей

Практикуючі у сімейних справах адвокати не так часто заявляють клопотання про заслухання (з’ясування) в суді думки дитини, особливо, якщо дитина є малолітньою, незважаючи на те, що відповідно до статті 171 Сімейного кодексу України дитина має право на те, щоб бути вислуханою батьками, іншими членами сім’ї, посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також питань сім’ї. Це викликано як скептичним ставленням суду до думки дитини, так і незнанням нормативних підвалин для заявлення такого клопотання. Водночас, Сімейний кодекс України імперативно формулює норму про те, що дитина, яка може висловити свою думку, має бути вислухана при вирішенні між батьками, іншими особами певних категорій спорів. Отже, законодавець визначив, що дитина, яка може висловити свою думку, має, а не може бути вислухана й це цілком відповідає завданням та принципам цивільного судочинства.

Закон визначає низку справ, де таке з’ясування думки дитини (якшо вона може її висловити в силу віку чи стану здоров’я), має бути забезпечено. Це 5 категорій справ:  спори щодо виховання дитини, спори щодо місця проживання дитини, спори про позбавлення батьківських прав, спори про поновлення батьківських прав, а також спори щодо управління майном дитини.

Водночас, думка дитини не є визначальною, якщо інтереси дитини вимагають постановлення судом рішення всупереч такій думці.

У цьому контексті доречно згадати Конвенцію про права дитини, яка каже про те, що в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини.

Держави-учасниці забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що торкаються дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю.

3 цією метою дитині, зокрема, надається можливість бути заслуханою в ході будь-якого судового чи адміністративного розгляду, що торкається дитини, безпосередньо або через представника чи відповідний орган у порядку, передбаченому процесуальними нормами національного законодавства. Дитина є особистістю, з думкою якої потрібно рахуватись, особливо при вирішенні питань, які безпосередньо її стосуються • Цілу статтю читай у свіжому номері газети ЯСНО • Купи газету в кіоску або передплати на своїй пошті • Індекс 76076 • ЯСНО – газета №1 для життя! ЗакарпатПост