Ужгородці проти варварського кронування дерев, – петиція

Зелені насадження міста є надзвичайно важливими для створення комфортних екологічних, мікрокліматичних, санітарно-гігієнічних й естетичних умов для мешканців та гостей міста, для формування його архітектурно-просторового ландшафту.

Втім робота із зеленими насадженнями Ужгорода вже давно викликає занепокоєння, а крім цього рівень озеленення міста був набагато нижче нормативного ще до появи біля 30 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

У догляді за міськими деревами потрібно застосовувати комплексні методи – агротехнічні, хімічні, біологічні, біофізичні, а не лише один механічний – варварське кронування чи навіть зріз під корінь.

Інвентаризація зелених насаджень в Ужгороді за останнє десятиліття не проводилась і тому в громадськості відсутня об’єктивна інформація про їх стан.

Через потворну практику так званого санітарного обрізування чи омолодження –кронування дерев, їх крони та стовбури на вулицях, парках та в історичній частині Ужгорода нагадують понівечені дерева в містах сходу України, що зазнали руйнівних обстрілів з боку агресора.

Мешканці та гості міста милуються квітами сакури тиждень-два, а весь рік споглядають понівечені дикунським кронуванням дерева, які в багатьох випадках вже майже мертві, що викликає в людей негативні емоції й побажання на адресу очільників міста, краю та правоохоронних органів.

Йде інтенсивна хаотична житлова забудова за рахунок дерев, парків і скверів, надмірне забруднення повітря, води та ґрунту викидами транспортних засобів, якими переповнене місто, глобальне потепління та зростання кількості хвороб і шкідників дерев. А на додачу варварське кронування дерев – це потворна практика поводження з деревами, негідна людини, і це позбавляє мешканців і підростаюче покоління можливості жити в комфортних екологічних умовах.

Необдумане і нещадне кронування призводить до фізіологічного ослаблення дерев, втрати біологічної стійкості, позбавляє їх можливостей протистояти високим літнім температурам і посушливим періодам, ураженню хворобами та шкідниками і в підсумку призводить до передчасної швидкої загибелі дерев.

Відповідальні за охорону зелених насаджень та їх утримання у здоровому впорядкованому стані проявляють злочинну недбалість чи навмисно порушують чинні нормативно-правові акти України:

– Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

– Закон України «Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах»;

– Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України (наказ Міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ України від 10.08.2006 №106I);

– Інструкція з інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України (наказ Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.01 №226);

– Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України (постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045);

– Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» від 16.05.2007 №733.

Ми, мешканці Ужгорода вимагаємо від Міської ради Ужгорода:

1. Негайно припинити практику потворного кронування – варварського знищення дерев, що проводиться під виглядом так званого санітарного обрізування дерев та заборонити виконувати такі роботи підрядникам, що мають безпосередню вигоду від кількості спиляного.

2. При підготовці Генерального плану м. Ужгород та при його затвердженні не допустити зменшення територій земель зелених насаджень загального та спеціального користування (зелених зон) та зміни їх функціонального призначення, зокрема і на користь громадської чи житлової забудови.

3. Розпочати роботу над Планом перспективного розвитку зелених насаджень м. Ужгорода на 15-тилітній період, який включатиме:

– проведення інвентаризації всіх зелених насаджень міста;

– складання паспортів та інвентаризаційних планів (якщо такі відсутні) чи вчасне поновлення існуючих для всіх об’єктів благоустрою зеленого господарства;

– створення та ведення ГІС кадастру зелених насаджень як складової містобудівного кадастру – реєстру та інформаційної й просторової бази даних зелених насаджень та надання громадськості доступу до ГІС кадастру для громадського моніторингу та контролю стану охорони та збереження зелених насаджень;

– проведення постійного моніторингу поширення інвазійних видів дерев та кущів, шкідників та хвороб дерев й кущів та вчасне реагування на загрози для зелених насаджень міста;

– проведення заходів та робіт з охорони, збереження та утримання зелених насаджень міста в здоровому та впорядкованому стані, капітальний та поточний ремонт об’єктів зеленого господарства відповідно до чинних нормативно-правових актівта на підставі відповідних технологічних карт та проектно-кошторисної документації на виконання робіт;

– щорічне практичне навчання працівників підприємств та організацій, що залучаються для догляду за зеленими насадженнями міста;

– запровадження сучасних підходів та екологічних рішень до облаштування зелених зон та громадських просторів, орієнтованих на адаптацію урбосередовища до змін клімату.

Підписати петицію можна за посиланням.

ЗакарпатПост