Сьогодні — Всесвітній день прав споживачів

15 березня у нашій державі у черговий раз відзначатиметься Всесвітній день прав споживачів. 76% закарпатських підприємств порушують стандарти виробництва. Заснований ще у 1983 році з того часу він став свого роду щорічною нагодою для підбиття підсумків та визначення пріоритетів у міжнародному русі споживачів.

Велика роль у цій справі належить Настановам про захист споживача, ухваленим Генеральною Асамблеєю ООН 9 квітня 1985р. та переглянутим і розширеним Асамблеєю ООН у 1999р. і, які грунтуються на головних правах споживачів, як праві на безпеку, інформацію, вибір, бути почутим, задоволення основних потреб, відшкодування збитків, освіту, чисте довкілля та ін. Традиційно Всесвітній день прав споживачів відзначається під певним актуальним гаслом. У 2011р. він відзначатиметься під гаслом “Cпоживачі – за чесні фінансові послуги”.

В Україні цим заходам завжди приділяється належна увага. Наша держава, взявши стратегічний курс на європейську інтеграцію, вбачає у справі захисту прав споживачів одне із своїх пріоритетних завдань.

У нашій області функцію технічного регулювання з метою реалізації функції захисту прав споживачів покладена на ДП “Закарпаттястандартметрологія”, як територіальний орган Держспоживстандарту України. Результати цієї роботи у 2010 році такі.

При здійсненні державного нагляду за дотриманням стандартів, норм і правил проведені  134 перевірки підприємств області різних форм власності, при 102 перевірках виявлені порушення вимог чинних стандартів при виробництві (зберіганні) продукції. За  підсумками перевірок вживалися заходи передбачені чинним законодавством.

У порядку здійснення державного метрологічний нагляду проведені перевірки 85 суб`єктів підприємницької діяльності, перш за все, у сфері охорони здоров’я, виробництва харчових продуктів, розрахунків із покупцями, обліку матеріальних ресурсів (електричної та теплової енерегії, газу, води, нафтопродуктів тощо), техніки безпеки та охорони праці, захисту навколишнього середовища. Порушення вимог нормативних документів виявлені у  66 випадках. До відповідних суб`єктів підприємницької діяльності  вжиті заходи впливу, передбачені законодавством.

Разом з тим, метрологічною службою були піддані державній метрологічній атестації 33 од. засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). Повірені 79,91 тис.од. ЗВТ. Припинялось застосування недостовірних за показами ЗВТ у сфері торгівлі, обліку газу, води, теплової енергії.

Проведені атестації 63 вимірювальних лабораторій і взята участь у атестації 16 лабораторій різних відомств за заявками підприємств регіону.

Проведені державні контрольні випробування 5 ЗВТ. Результати випробувань позитивні.

Відповідно до законодавства та розпорядження Голови облдержадміністрації протягом року проводилася повірка ЗВТ у всіх районах області (тимчасові відділення) із виїздом повірочних лабораторій центру. Одночасно підприємцям надавалася методична допомога з експлуатації вимірювальної техніки та ремонту ваговимірювальних приладів, приладів медичного призначення та інше.

Необхідна робота проведена у галузі сертифікації продукції. Так як ДП “Закарпаттястандартметрологія” акредитоване у національній системі сертифікації УкрСЕПРО, як орган із сертифікації харчових продуктів, нафтопродуктів, будівельних матеріалів, готельних послуг та послуг громадського харчування, товарів побутової хімії та легкої промисловості і інших товарів та послуг, це сприяло  створенню сприятливих умов для  відчутного поліпшення  якості  товарів та послуг місцевих суб”єктів підприємницької  діяльності.

Значна частина цієї роботи пов’язана із сертифікацією продуктів харчування. Завдяки цьому споживчий ринок як нашого краю, так і інших регіонів України став більш захищеним від проникнення  неякісних товарів.

Всього були видані суб’єктам підприємницької діяльності 405 сертифікатів відповідності, з яких на серійне виробництво – 320, що свідчить про тенденцію зростання технічного рівня виробників. Було відмовлено у видачі сертифікатів відповідності 9 суб’єктам підприємницької діяльності. Одночасно надавалася методична допомога виробникам з питань приведення продукції до рівня вимог нормативних документів, розроблення  та впровадження систем управління якістю, довкіллям, безпечністю харчових продуктів.

Випробувальною лабораторією Центру були проведені випробування 1138 зразків продукції, з яких 66 не відповідали вимогам нормативних документів. Зокрема, із 692 зразків харчової продукції нестандартними виявилися 3 зразки, із 191 зразка міцних алкогольних напоїв – 55. За результатами випробувань у межах компетенції Центру вжиті відповідні заходи або матеріали передані іншим контролюючим чи правоохоронним органам.

Суб’єктам підприємницької діяльності систематично надавались інформаційні послуги у галузі стандартизації, метрології, сертифікації та акредитації.

Зважаючи на те, що кожен із нас є споживачем – це означає, що захист прав споживачів є важливою державною справою, для ефективного проведення якої необхідне поєднання зусиль, як державних органів, підприємців, так і громадських організацій.

ДП “Закарпаттястандартметрологія”