У рейтингу „Регіональний людський розвиток” Закарпаття на 8 місці

Державна служба статистики опублікувала статистичний бюлетень „Регіональний людський розвиток” по аналогії з програмою ПРООН, яка з 1990 року щорічно публікує глобальні звіти про людський розвиток серед 170 країн світу.

Індекс регіонального людського розвитку – інтегральний показник, який відображає якість життя людини в конкретному регіоні в порівнянні з іншими регіонами України за оцінками їх демографічного розвитку, розвитку ринку праці, матеріального добробуту населення, умов його проживання, рівня освіти, стану та охорони здоров’я, соціального середовища, екологічної ситуації, фінансування людського розвитку. Ці дев’ять показників включають 91 індикатор. Таким чином, це – ключовий показник ефективності діяльності органів державного управління на регіональному рівні.

В опублікованому звіті перше місце за інтегрованим показником займає м. Київ, далі м. Севастополь, Харківська, Київська, Хмельницька, Полтавська області, АР Крим. Закарпатська область посідає 8 місце, зумівши покращити своє попереднє місце на 4 позиції. Слід відмітити, що це кращий показник регіонального людського розвитку серед усіх областей Західного   регіону   України.

Закарпатська область має передові позиції в державі за такими складовими індексу людського розвитку: 3 місце – за рівнем розвитку ринку праці, 2 – стан та охорона здоров’я, 4 – соціальне середовище.

Область покращила також позиції по умовах проживання населення ( з 18 місця на 14), рівня освіти (з 22 на 19), фінансуванні людського розвитку ( з 26 на 24), залишилась на 12 місці по екологічній ситуації.

Результати рейтингової оцінки індексу людського розвитку у 2010 році підтвердили достатньо стабільні позиції Закарпатської області.

Наведені дані облдержадміністрація використовує для розробки механізмів вирівнювання позиції Закарпаття серед областей України за регіональним індексом людського розвитку, нарощування рівня саме тих елементів, по яких є відставання і насамперед в демографічному розвитку, компонентами якого є коефіцієнти смертності немовлят та перинатально!’ смертності, низький рівень середньої очікуваної тривалості життя, а також результат міграційного руху.

rionews.com.ua