Закарпаття: Ужгородська митниця повідомляє про затвердження Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо порядку сплати ввізного мита…

Ужгородська митниця повідомляє, що наказом Державної митної служби України № 222 від 10.03.2010р. затверджено Узагальнююче податкове роз’яснення щодо порядку сплати ввізного мита при переданні у володіння, та/або у користування, та/або у розпорядження автомобіля, попередньо ввезеного на митну територію України як іноземна інвестиція.

Особливості режиму іноземного інвестування на території України визначає Закон України від 19.03.96 № 93/96-ВР „Про режим іноземного інвестування”.

Відповідно до частини першої статті 18 цього Закону, майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання), звільняється від обкладення митом.

Відповідно до частини п’ятої цієї ж статті зазначеного Закону, у разі, якщо протягом трьох років з часу зарахування іноземної інвестиції на баланс підприємства з іноземними інвестиціями майно, що було ввезене в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду зазначеного підприємства, відчужується, у тому числі з припиненням діяльності цього підприємства (крім вивезення іноземної інвестиції за кордон), підприємство з іноземними інвестиціями сплачує ввізне мито, яке обчислюється, виходячи з митної вартості цього майна, перерахованої за офіційним курсом валюти України, визначеним Національним банком України на день здійснення відчуження майна.

Пунктом 2 розділу ІІ Закону України № 2134-ІІІ прийнятим 07.12.2000 „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні” встановлено, що автомобіль, що був попередньо ввезений в Україну без сплати (повної або часткової) передбачених законодавством податків та зборів, на підставі пільг, наданих законодавством, може бути відчужений або переданий у володіння, та/або у користування, та/або у розпорядження тільки після сплати у повному обсязі всіх податків та зборів, передбачених законодавством України на день ввезення автомобіля на митну територію України.

Враховуючи викладене передання у володіння, та/або у користування, та/або у розпорядження автомобілів, попередньо ввезених на митну територію України як іноземна інвестиція, можливе за умови сплати ввізного мита, незалежно від термінів реалізації, крім випадку їх вивезення за кордон.

Прес-центр Ужгородської митниці

zakarpatpost.net