Закарпатська облрада хоче опротестувати рішення Ужгородської міськради

7 жовтня Ужгородською міською радою прийнято рішення «Про регулювання питань теплопостачання», відповідно до п. 6 якого, виконавчому комітету міської ради делеговано право приймати рішення щодо розпорядження майном об’єктів централізованого водо-тепло постачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Ужгорода, за винятком права їх відчуження, передачі в оренду, концесію чи заставу.

У п’ятницю, 14 жовтня, голова обласної ради Іван Балога звернувся до прокурора області Анатолія Петруні з проханням вжити заходів прокурорського реагування та внести протест на це рішення Ужгородської міської ради.

«Вказане рішення ради в частині передачі виконкому повноважень по розпорядженню об’єктами централізованого водо-тепло постачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Ужгорода суперечить Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та є незаконним з наступних підстав.

Так, відповідно до п. 26 ст.30 згаданого Закону «виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об’єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.

Таким чином, законодавець закріпив спосіб здійснення розпорядження комунальним майном виключно через прийняття рішень на пленарних засіданнях місцевих рад.

П.31 статті 26 цього ж Закону передбачено право міської ради приймати рішення про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення.

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, відповідно до ст.29 Закону, належать власні повноваження та управління в межах, визначених радою , майном , що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад.
Таким чином, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», який визначає засади організації та діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, не передбачено право міської ради делегувати її виконавчому органу право розпорядження об’єктами комунальної власності.

Відповідно до ст.317 Цивільного Кодексу України право розпорядження полягає в юридичній можливості власника визначати фактичну і юридичну долю речі. На відміну від права володіння та користування, право розпорядження належить лише власникові. Право розпорядження та право управління є по своїй юридичній суті різними поняттями, а перелік форм реалізації права розпорядження є ширшим за право управління, яке лише є однією з форм реалізації права розпорядження.

Відповідно до ст.19 Конституції України, ч.З ст.24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та Законами України.

Таким чином, з огляду на викладене, прошу вжити заходів прокурорського реагування та внести протест на рішення Ужгородської міської ради від 7 жовтня 2011 року №260 «Про регулювання питань теплопостачання», – йдеться в листі голови обласної ради до прокурора області.

Прес-служба облради