ЗакДУ видав науковий збірник англійською мовою

У рамках виконання фундаментального проекту «Концептуальні та інституціональні засади єврорегіонального співробітництва України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів сучасності» Навчально-науковий інститут інформаційних технологій ЗакДУ видав колективну монографію, підготовлену науковцями Закарпатського державного університету та інших провідних навчальних закладів і наукових установ України, а також черговий випуск збірника наукових праць «Геополітика України: історія і сучасність» англійською мовою.

 У монографії досліджуються соціально-філософські проблеми інтеграції. Розкрито еволюцію історичних поглядів на єдиний світ, сучасні концепції міжнародних відносин. Проведено аналіз стратегій інтеграції та тенденцій інтеграційних процесів у сучасному світовому просторі. Окремий розділ присвячено тенденціям інтеграційних процесів у формуванні загальноєвро­пейського освітнього простору.

 У черговому випуску збірника наукових праць «Геополітика України: історія і сучасність», вміщено наукові статті, доповіді та повідомлення, підготовлені за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Ефективність транскордонного співробітництва через міжнародний моніторинг та координацію діяльності національних суб’єктів», проведеної в рамках реалізації проекту Програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2007-2013 «Кордони для людей» в м. Ужгороді 8-9 квітня 2011 року.

zaholovok.com.ua