Побачила світ книга про синевірську флору

[Total: 0    Average: 0/5]

“Рослинний покрив національного природного парку “Синевир” – таку назву має книга, яка недавно побачила світ в ужгородському видавництві “Ліра”.

Автори монографії Ю. Тюх, С.Зиман, М. Дербак вперше таким солідним виданням подали результати критичного перегляду видового складу судинних рослин флори НПП “Синевир”, проаналізували її структуру, таксономічні і біоморфологічні дані тощо.

Книга починається із короткого вступу, в якому влучно викладено мету видання і цінність флористичних досліджень на сучасному етапі розвитку людської цивілізації.

У першому розділі видання подано короткий нарис історії ботанічних досліджень на території НПП “Синевир”, а вже у другому — нарис природних умов цієї природно-заповідної території. Тут наведені вичерпні дані про рельєф, геоморфологію і геологічну будову, клімат, ґрунти тощо.

У третьому розділі подано загальну характеристику природного рослинного покриву НПП “Синевир”, передусім судинних рослин, яких тут нараховується 891 вид. Наступний розділ про флору парку для ботаніків є найбільш цікавим, оскільки саме тут подано аналітичні дані, описано сучасний стан популяцій модельних видів рідкісних рослин НПП “Синевир” тощо.

Автори монографії приділили увагу й розгляду адвентивної флори та розповіли про антропогенний вплив і природоохоронну діяльність парку. Вони також поділилися баченням перспектив розвитку природно-заповідного фонду й пропозиціями з охорони рослинного покриву НПП “Синевир”.

Наукове видання доречно доповнили 32 кольорові фотографії, які підтверджують те, що рослинний світ парку прекрасний і різноманітний, водночас вразливий, а отже, потребує охорони та бережливого ставлення.

Юрій Бабічин

mizgir.com.ua

Comments are closed.