Державна виконавча служба про Порядок стягнення аліментів за кордоном…

Сектор аналітики та статистики управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Закарпатській області інформує…

Порядок стягнення аліментів за кордоном регламентовано Конвенцією про стягнення аліментів за кордоном (Нью-Йорк, 1956 рік) та Інструкцією про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 29.12.2006 №121/5.

Конвенцією про стягнення аліментів за кордоном визначається два способи стягнення аліментів за кордоном:

• Звернення до компетентного органу іноземної держави із заявою про стягнення аліментів з відповідача (боржника), який проживає за кордоном.

• Звернення до компетентного органу іноземної держави з клопотанням про визнання та виконання рішення суду України про стягнення аліментів на території іншої держави.

Звернення з клопотанням про визнання та виконання рішення суду України про стягнення аліментів на території іншої держави застосовується у разі, якщо питання про стягнення аліментів вже розглядалося українським судом, на підставі чого було прийняте рішення суду.

Звернення про визнання і виконання рішення суду України про стягнення аліментів на території іншої держави подається позивачем або уповноваженою на це особою письмово в довільній формі.

До звернення додається клопотання про визнання і виконання рішення про стягнення аліментів. Таке клопотання має містити наступну інформацію:

а) повне ім’я відповідача (боржника), дата народження, громадянство та, наскільки це відомо позивачу (стягувачу), його адреси протягом останніх п’яти років, рід занять і місце роботи і, по можливості, фотокартка;

б) наявні відомості про фінансові та сімейні обставини боржника, у тому числі інформація про належне йому майно;

в) будь-яка інша інформація, що може сприяти встановленню місцезнаходження боржника чи виконанню клопотання або яка визначена відповідною державою як необхідна.

До клопотання додаються належним чином оформлені судом, що виніс рішення, такі документи:

а) копія судового рішення;

б) довідка про те, що рішення набрало законної сили;

в) довідка про часткове виконання або невиконання рішення на території України;

г) довідка про те, що відповідач був належним чином повідомлений про день судового засідання, якщо відповідач не брав участі в судовому засіданні;

ґ) при необхідності та можливості копія протоколу судового засідання (або журналу судового засідання), під час якого справу про стягнення аліментів було розглянуто по суті.

До звернення слід долучити фотокартку стягувача і переклад клопотання всіх документів, що надсилаються, на офіційну мову відповідної держави.

Заява про стягнення аліментів або клопотання про визнання та виконання рішення суду України направляються до Міністерства юстиції України через відповідне територіальне управління юстиції.

Міністерство юстиції України письмово повідомляє позивача про хід та результати розгляду звернення.

Завідувач сектору аналітики та статистики управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Закарпатській області Дорош М.С.

zakarpatpost.net