Легенда про хранительку Синевирських пралісів

В НПП «Синевир» триває проєкт «Створення арт-об’єктів та фотолокацій на території Синевирської та Колочавської ОТГ», що включає облаштування чотирьох фотозон та трьох арт-об’єктів для розвитку туризму на території Синевирської і Колочавської громади та привернення уваги до цікавих локацій парку. 

новини, зроблені з любов’ю 💛💙

Національний природний парк “Синевир” звертає вашу увагу на одну з фотозон, яка знаходиться біля водоспаду Білий Звір, що поряд з Реабілітаційним центром бурих ведмедів. Місцевий художник Леонід Андрійович Беца тут зобразив портрет чарівної хранительки пралісів – мавки, про яку існує наступна легенда.

Давним-давно у підніжжі гори Кам’янка оселилася прекрасна лісова німфа – мавка. Нічого подібного з тими істотами, якими лякають дітей вона не мала. Ця тендітна дівчина була призначена Природою для догляду за пралісами у Карпатських горах. Весною вона пробуджувала дерева від зимового сну, розсаджувала гірські квіти, піклувалася про тварин, спілкувалася з пташками та бджолами, які приносили їй вісті з усього краю.

Щасливе життя було у Карпатах, поки один князь не вирішив збудувати собі палац з могутніх дерев, які ростуть у пралісах. Він відправив своїх слуг з великими сокирами, щоб зрубати найкращі смереки та буки у тій місцині, де їх охороняла мавка. А як відомо життя мавок нерозривно пов’язане з деревами. Як тільки княжі слуги стали кривдити ліс, то життєва сила німфи почала вгасати. Мавка звернулася до своєї покровительки Природи з благанням допомогти їй.  Тоді гора Кам’янка здригнулася і на волю випустила стрімкий потік – Білий Звір, який змітав на своєму шляху непрошених гостей.

Таким чином, праліси було врятовано разом з мавкою, яка продовжує про них піклуватися, а на місці величезного потоку утворився мальовничий водоспад – Білий Звір, що несе своє біле шумовиння до річки Тереблі та готовий покарати своїми водами тих, хто шкодить лісу.

The legend of the keeper of the primeval forests

A long time ago, a beautiful forest nymph – mavka – settled at the foot of Mount Kamianka.  She had nothing like those creatures that scare children.  This fragile girl was appointed by Nature to take care of the primeval forests in the Carpathian Mountains.  In the spring, she woke the trees from their winter sleep, planted mountain flowers, took care of the animals, communicated with the birds and bees that brought her news from all over the land.

 Life was happy in the Carpathians until one prince decided to build himself a palace from the mighty trees that grow in the primeval forests.  He sent his servants with big axes to cut down the best spruces and beeches in the place where the monkey guarded them.  And as you know, the life of monkeys is inextricably linked with trees.  As soon as the prince’s servants began to harm the forest, the life force of the nymph began to fade.  Mavka turned to her patroness Nature to help her.  Then Kamianka mountain shuddered and released a rapid stream – the White Beast, which swept away uninvited guests on its way.

 In this way, the primeval forests were saved together with the mavka, which continues to take care of them, and in the place of the huge stream, a picturesque waterfall was formed – the White Beast, which carries its white noise to the Tereblia River and is ready to punish those who harm the forest with its waters.

ЗакарпатПост