Закарпаття: Ужгородщина має невикористані можливості наповнення місцевих бюджетів

Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах конституції і законів України.

На жаль, не завжди вдається вирішувати поставлені питання, нерідко при цьому – через брак бюджетного фінансування. Не завжди органи місцевого самоврядування району ефективно проводять роботу щодо пошуку резервів зміцнення ресурсної бази, уникнення та мінімізації нераціональних бюджетних видатків, ефективне використання комунального майна, інших активів, які становлять матеріальну основу місцевого самоврядування. Принаймні це засвідчив Державний фінансовий аудит виконання місцевих бюджетів Ужгородського району, який провели працівники контрольно-ревізійного управління в Закарпатській області.

Ужгородщина – багата земля, невикористані можливості

Ужгородський район знаходиться у південно-західній частині Закарпаття, його територія займає 0,9 тис. кв. км, що складає 7% від загальної площі області. Загальна кількість населення – 67,3 тис. осіб, населення району багатонаціональне.

Займаючи вигідне географічне положення та володіючи потужним природно-ресурсним потенціалом, Ужгородський район має значні перспективи в розвитку туристично-рекреаційної галузі. Її розвиток спрямований на створення мережі готелів і оздоровниць, на поступовий розвиток інфраструктури обслуговування.

Значним є й виробничий потенціал району: високі обсяги виробництва промислової продукції забезпечують такі підприємства, розміщені на території Ужгородщини, як ЗАТ “Євро кар”, ТОВ “Ядзакі Україна” та ТОВ “Джейбіл-Україна”, на долю яких припадає понад 90 відсотків обсягів промислового виробництва Ужгородського району.
До зведеного  бюджету Ужгородського  району входять показники районного,  селищного та 32 сільських бюджетів.

Треба відзначити, що протягом 2008–2009 років надходження до зведеного  бюджету району склало 102,1% від  затверджених з урахуванням змін, або 322 млн. грн.  У загальній сумі надходжень частка власних і закріплених доходів займала 39,9%. Темпи надходжень власних і закріплених доходів у 2009 році порівняно з 2008 роком знизилися на 15%. Протягом двох останніх років  простежується стійка тенденція до зростання залежності місцевих бюджетів від державного бюджету. Так, у 2009 році порівняно з 2008 роком  дотації та субвенції з державного бюджету зросли на 21,9% . Доля трансфертів у загальній сумі доходів  у  2008році складала 63,4%, в 2009  – 66,6% від суми доходів загального фонду.

За даними аудиторського звіту, з бюджету району та бюджетів сільських і селищних рад за досліджуваний період проведено видатків на загальну суму 310,7 млн. грн. (92,2% до затверджених). Бюджетна сфера з загального фонду бюджету не отримала на захищені статті видатків 7,6 млн. грн., з яких 57,3% (4,4 млн. грн.) на виплату заробітної плати з нарахуваннями. Це означає, що соціальні потреби громад не забезпечуються у повному обсязі.

За досліджуваний період існували проблеми як з виконанням плану надходжень до загального та спеціального фондів бюджетів, так і видатків з них. Саме тому основною метою державного фінансового аудиту був пошук резервів наповнення доходної частини місцевих бюджетів Ужгородського  району та надання пропозицій щодо ефективного використання бюджетних ресурсів.

Результати державного фінансового аудиту

За результатами державного фінансового аудиту встановлено втрат бюджетів усіх рівнів на суму 2 млн. грн. та резервів щорічних додаткових надходжень в сумі 1,7 млн. грн. Зокрема встановлено, що внаслідок недостатньої роботи в частині погашення недоїмки по податках і зборах та відшкодуванню втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва до бюджетів своєчасно не надійшло  майже 5 млн. грн.

Для всіх рівнів місцевих бюджетів району, які досліджували аудитори, притаманно те, що невичерпний  резерв — операції  з земельними ресурсами та комунальним майном – не використовується у повному обсязі. У структурі  власних і закріплених доходів загального фонду найбільшу питому вагу після податку  з доходів  фізичних осіб займає плата за землю. З огляду на це, аудитори особливу увагу зосереджували на дослідженні операцій з земельними ресурсами та пошуку резервів в даному напрямку.

У ході державного фінансового аудиту було вишукано ряд резервів використання яких сприятиме додатковому залученню коштів до місцевих бюджетів. Одним із невикористаних резервів, є втрати від несвоєчасного укладання договорів оренди. Згідно з чинним законодавством, договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації.

Однак встановлено випадки, коли орендар значний період часу не укладає договори оренди землі, хоча при цьому практично має можливість використовувати виділену земельну ділянку. Цьому сприяв і той фактор, що не всіма сільськими радами укладались попередні договори оренди землі на період виготовлення проекту відводу земельних ділянок при виданні рішень щодо надання в оренду земельних ділянок, відповідно до ст. 635 та ч.3 ст.631  Цивільного Кодексу України, щодо передбачення в рішеннях сесії стягнення оплати з моменту винесення відповідного рішення про оренду. Внаслідок не укладання або несвоєчасного укладання договорів оренди земельних ділянок не забезпечено залучення до бюджетів 584,5 тис. грн. Окрім того, не вносилися зміни до договорів оренди земельних ділянок у частині збільшення ставок орендної плати відповідно до чинного законодавства та відповідно до орендних ставок прийнятих  рішеннями сесій, що призвело до втрат бюджетів в сумі 11,9 тис. грн.

Проведення аукціонів  при наданні в оренду земельних ділянок є одним з резервів, що дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів. З’ясовано, що протягом 2008 року в Ужгородському районі без застосування конкурентних засад надано в оренду 10 земельних ділянок, на яких відсутні об’єкти нерухомості. У разі проведення аукціону та збільшення орендної плати можна було б до бюджету залучити додаткові кошти.

На своєчасність і повноту надходжень до бюджету від продажу земельних  ділянок певним чином мають негативний вплив розстрочки  у платежах, які надаються органами місцевого самоврядування Ужгородського району. Внаслідок впливу інфляційних процесів кошти втрачають свою реальну вартість.

Протягом досліджуваного періоду фактично для половини договорів купівлі-продажу земельних ділянок були надані розстрочки платежів на термін від 4 місяців до 5 років. Станом на 01.10.2009 року в зв’язку з відстроченнями терміну сплати своєчасно до бюджетів не надійшло коштів від продажу земель на суму 863,3 тис. грн.

Крім того,  проведення розмежування земель державної та комунальної власності дозволило б додатково залучити до бюджетів Ужгородського району 1,1 млн. грн.

За результатами проведеного фінансового аудиту  встановлено факти не виконання  покупцями договірних зобов’язань в частині сплати вартості земельних ділянок в строки передбачені договорами купівлі – продажу. Внаслідок заборгованості за договорами – купівлі продажу земельних ділянок станом 01.01.2010 року своєчасно не поступило до бюджетів майже 2 млн. грн., з них до районного – 1,8 млн. грн., до державного  бюджету – 200 тис. грн. Незастосування фінансових санкцій  до боржників призвели до упущення економічної вигоди на суму 31,7 тис. грн.

Крім операцій з землею, як уже відзначалося, ще одним джерелом  наповнення місцевих бюджетів є здійснення ефективних операцій з комунальним майном. На жаль, рівень ефективності управління майном на Ужгородщині також залишає бажати кращого. І в даному випадку аудитори говорять про кошти, втрачені через надання в оренду майна за ставками, що нижчі за визначені методикою, або ж надання в оренду  майна небюджетним установам у розмірі 1 грн. на рік тощо.

За висновками аудиторів, збільшення надходжень від місцевих податків і зборів можна досягти й за рахунок належної організації роботи ринків та контролю за повнотою сплати ринкового збору. Проведеними аудиторською групою розрахунками визначено втрати надходжень ринкового збору за період 2008-2009 років на суму 106 тис. грн.

На неналежному рівні організовано роботу в частині погашення недоїмки по податках і зборах, унаслідок чого своєчасно не надійшло до бюджетів 2,1 млн. грн. (станом на 01.01.2010 року).  Найбільший податковий борг станом на 01.01.2010 року — це борг по орендній платі за землю. Своєчасно не надійшли до місцевих бюджетів і кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва,  заборгованість по яких станом на 01.01.2010 року  склала 6,2 млн. грн.

З метою підвищення якісного рівня управління коштами місцевих бюджетів та наповнення дохідної частини за результатами проведеного державного фінансового аудиту  працівниками КРУ було розроблено низку пропозицій до органів місцевого самоврядування.

Василь Стойка, заступник начальника КРУ в Закарпатській області