Закарпаття: КРУ перевірило виконання вишами бюджетної програми підготовки кадрів

[Total: 0    Average: 0/5]

На виконання Плану контрольно-ревізійної роботи працівниками КРУ в Закарпатській області організовано та проведено ревізії фінансово-господарської діяльності закладів установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України за 2008-2009 роки та завершений звітний період 2010 року, в тому числі щодо виконання бюджетної програми підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації.
Як повідомив в. о. начальника відділу КРУ в Закарпатській області Мирослав Талапа, контрольними заходами охоплено п’ять вищих навчальних закладів області, а саме Ужгородський національний університет, Закарпатський державний університет, Природничо-гуманітарний коледж Закарпатського державного університету, Закарпатський лісотехнічний коледж Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України”, Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж.

За результатами проведених контрольних заходів у наведених вузах встановлено порушень фінансової дисципліни на загальну суму 29,6 млн. грн.

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, вищий навчальний заклад – освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізовує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їхнього покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

Основною метою діяльності вищого навчального закладу є забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти, підготовка фахівців для потреб України.

Одним із головних завдань вищого навчального закладу є вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників.

Згідно з вимогами “Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 р. № 922 (із змінами) випускники, які уклали угоду з ВНЗ після зарахування на навчання, повинні відпрацювати за місцем призначення не менше трьох років.

Проте ревізією працевлаштування випускників, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням встановлено, що керівництвом вузів не укладалися договори з особами, зарахованими на перший курс за державним замовленням, що суперечить вимогам наведеного “Порядку …”, а відповідно призвело до зайвих витрат від неефективно проведених фінансово-господарських операцій, а саме вигоди щодо стягнення з них вартості за навчання загалом на суму 24,6 млн. грн. Тобто, проведені контрольні заходи засвідчили, що адміністраціями вишів не забезпечено ефективної системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю навчальних закладів. Недотримання нормативно-правових актів відповідальними працівниками зафіксоване на всіх стадіях бюджетного процесу.

Також, на рівні Міністерства освіти і науки України не забезпечено належного контролю в частині працевлаштування випускників ВНЗ, які навчались на державному замовлені, внаслідок чого державою здійснюється неефективні витрати на підготовку кадрів, які не працевлаштовуються в державному секторі економіки.

З огляду на все це, постає питання: що робити випускникам вузів, коли виявляється, що шість років навчання і здобуті наполегливою працею знання виявляються державі не потрібними?..

Працівники КРУ в Закарпатській області з’ясували, випускники вихід знайшли – працевлаштувалися у приватному секторі, а ще краще – за кордоном.

Тож проведеними ревізіями виявлено витрати бюджетних коштів з порушенням законодавства на загальну суму 24,6 млн. грн. – це кошти,  які використані для підготовки молодих спеціалістів, що працевлаштовуються в приватному секторі та в іноземних державах, бо в державному секторі економіки України місця для молоді не вистачає.

У зв’язку з вищевикладеним КРУ в Закарпатській області підготовлено та направлено пропозицій для вирішення проблемних питань на рівні Міністерства освіти і науки України.

КРУ в Закарпатській області

Comments are closed.