“Берегівському радіозаводу” дозволили забруднювати повітря

Берегівська міська рада повідомляє, що ПАТ “Берегівський радіозавод” здійснює викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел згідно з дозволом № 2110200000-550, який виданий Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області 27 жовтня 2008 р.

Річний обсяг викидів із основних забруднюючих речовин складає: азоту оксиди – 0,827 т/рік, оксид вуглецю – 0,122 т/рік, леткі органічні сполуки – 0,044 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,010 т/рік. Згідно із ДСП 173-96, санітарно-захисна зона ПАТ “Берегівський радіозавод” належить до IV категорії підприємств і складає 100 метрів.

Аналіз показує, що максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин від джерел викидів не перевищують гранично допустимі норми для  повітря населених міст як у межах промислового майданчика, на найближчих житлових будинках і на межі санітарно-захисної зони, так і за її межами.
Інформація надана ПАТ “Берегівський радіозавод”.

mukachevo.net