Місце виконання рішення

Сектор аналітики та статистики управління ДВС Головного управління юстиції у Закарпатській області інформує…

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про виконавче провадження», виконавчі дії провадяться державним виконавцем  за  місцем проживання,  перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна.  У разі якщо боржник є юридичною особою,  то виконання провадиться  за місцезнаходженням його постійно діючого органу або майна.

Не дивлячи на загальне правило даний Закон надає стягувачу, як стороні виконавчого провадження  право  вибору  місця  виконання  між   кількома   органами державної  виконавчої  служби,  що  можуть вчиняти виконавчі дії з виконання рішення на території,  на яку  поширюються  їх  функції.

Під час виконання  рішення,  яке зобов’язує боржника вчинити певні дії, виконавчі дії здійснюються державним виконавцем за місцем проведення таких дій.

Крім того,  існують випадки коли державному виконавцю необхідно провести виконавчі дії на території на яку не поширюється його юрисдикція. В такому випадку державний виконавець може своєю мотивованою постановою, затвердженою начальником відділу, якому він безпосередньо підпорядкований, доручити проведення перевірки вказаної інформації відповідному відділу державної виконавчої служби.

У разі,якщо за результатом проведення виконавчих дій, державним виконавцем встановлено та отримано підтверджуючі документи про зміну або встановлення місця проживання,  перебування  чи  місцезнаходження боржника,  його майна,  місця його роботи на території, на яку не поширюється компетенція державного виконавця,  та з’ясувалося,  що майно  боржника,  на  яке  можна  звернути стягнення,  відсутнє на території,  на яку поширюється компетенція  державного  виконавця, останній, надсилає виконавчий документ за новим місцем проживання чи місцезнаходженням боржника, місцем його роботи чи місцезнаходженням  майна  боржника,  про  що повідомляє стягувачу.

Однак, у разі якщо на території на яку розповсюджується  компетенція державного виконавця  наявне майно боржника, державний виконавець спочатку звертає стягнення на дане майно.

Винятком із вищенаведеного становить проведення  виконавчих дій щодо виявлення та звернення стягнення  на  кошти,  які  перебувають на рахунках та  вкладах  боржника у банках чи інших  фінансових установах, на рахунки  в цінних паперах  у депозитаріях, які можуть провадитись на всій території на яку поширюється юрисдикція України.

Слід зазначити, що виконавче провадження може бути передано від одного органу державної  виконавчої  служби  до  іншого,  від  одного державного виконавця до іншого в порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

Провідний спеціаліст сектору аналітики та статистики управління ДВС Головного управління юстиції у Закарпатській області Дмитрук М.М.

http://nedilya.net

Comments are closed.