На Закарпатті буде створено страховий фонд документації краю

На розгляд четвертої сесії обласної ради вноситься проект рішення про програму створення страхового фонду документації Закарпатської області на період до 2020 року.

У розділі «Загальні положення» зазначається, що обласний страховий фонд документації – це банк документів страхового фонду документації, який створюється обласною державною адміністрацією і є складовою частиною страхового фонду документації України. До складу цього фонду входять документи страхового фонду на продукцію, об’єкти будівництва, об’єкти систем життєзабезпечення населення, потенційно-небезпечні об’єкти, об’єкти культурно-історичної спадщини, розташовані на території області, але не входять документи страхового фонду, які створюються центральними органами виконавчої влади за відповідними галузевими програмами. Роботи щодо його створення здійснюються з додержанням усіх вимог чинного законодавства.

Основними завданнями цієї програми є створення страхового фонду документації для забезпечення: здійснення заходів щодо запобігання аваріям і катастрофам, оцінки ситуацій, прийняття рішень та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникають на об’єктах та окремих територіях, що підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами; проведення відбудовчих робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій та відбудовчих робіт на об’єктах і спорудах систем життєзабезпечення і транспортних зв’язків, об’єктах промислового і цивільного призначення у разі втрати або неможливості отримання документації на них; проведення відбудовчих робіт (консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт) на об’єктах культурної спадщини, зруйнованих в умовах особливого періоду та надзвичайних ситуацій, а також унаслідок природного старіння конструкцій; відтворення об’єктів культурної спадщини і документації на них, а також культурних цінностей – у разі втрати оригіналів, а також реставрація – у разі пошкодження оригіналів; організації виробництва продукції господарського призначення, яка має важливе значення для сталого функціонування економіки області, в разі втрати або неможливості отримання документації на неї.

Фінансове забезпечення заходів програми здійснюється за рахунок кошти місцевих бюджетів;власних коштів підприємств, установ та організацій, і у межах видатків, передбачених в обласному бюджеті на відповідний бюджетний рік.

Обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми з обласного бюджету – 57,5 тис. гривень, з яких: на 2017 рік – 2,9 тис. гривень,

на 2018 рік – 17,4 тис. гривень, на 2019 рік – 17,2 тис. гривень, на 2020 рік – 20,0 тис. гривень.

Щороку після розгляду ходу реалізації програми у відповідному році на сесії обласної ради може здійснюватися коригування програми.

Реалізація цієї програми дозволить, у разі необхідності, забезпечити органи влади та спеціалізовані служби документами, необхідними для проведення відбудовчих робіт, а також у найкоротші терміни провести будівельні і аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах, які мають важливе значення для економіки області, об’єктах систем життєзабезпечення населення, на потенційно-небезпечних об’єктах, на об’єктах історико-культурної спадщини тощо.

Прес-служба Закарпатської облради