Закарпатський Держгірпромнагляд у 2010 році перевірив стан охорони праці та промбезпеки 672 підприємств і 1940 виробничих об’єктів

Регіональна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2008-2011 роки виконувалась протягом минулого року спільними зусиллями місцевих органів влади та самоврядування, управління Держгірпромнагляду, управління виконавчої дирекції та філій Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань, профспілковими організаціями.
На її виконання 39 підприємств запровадили систему управління охороною праці. Понад 3200 тис. грн. витрачено в якості фінансування заходів з пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці на виробництві. У більшості підприємств і організацій заходи колективних договорів виконані більш ніж на 80%. Розповсюджено серед суб’єктів господарської діяльності майже 3000 примірників методичних рекомендацій та нормативних актів з питань охорони праці. Здійснювалась й належна інформаційно-роз’яснювальна робота в засобах масової інформації: в регіональних і всеукраїнських друкованих та електронних ЗМІ розміщено 330 публікацій інформаційного й оперативного змісту, 10 аналітичних кореспонденцій та інтерв’ю. Особлива увага зверталась на безпеку при використанні газу в побуті.
З метою запобігання аварійності й травматизму на виробництвах суб’єктів господарювання впроваджено в дію Методичні рекомендації з організації державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці. Посадовими особами Управління Держгірпромнагляду по Закарпатській області проведено  перевірки стану охорони праці та промислової безпеки 672 підприємств та  1940 виробничих об’єктів. Спільно з представниками місцевих органів влади та самоврядування, інших державних установ, експертами управління ФСС, представниками профспілок здійснено 72 всебічних обстеження підприємств та організацій з високим рівнем травматизму. Проведено понад 100 експертиз спроможності суб’єктів господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки з додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки. Створено базу даних об’єктів підвищеної небезпеки, де зареєстровано 431 такий об’єкт. З них 84 – віднесені до І-го , 170 – до ІІ-го класу небезпеки. Внесено до державного реєстру 137 дозволів, виданих суб’єктам господарської діяльності, які здійснюють роботи та експлуатацію устаткування з підвищеною небезпекою. Видача дозволів підприємствам, які зареєстровані в м. Ужгород, здійснюється через «єдине вікно» при Ужгородському міськвиконкомі.
Суб’єктами господарювання виконано атестацію за умовами праці понад 5000 робочих місць, складено відповідні карти, визначено пільги працівникам, зайнятим на роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці. Більшість працівників підприємств забезпечені засобами індивідуального та колективного захисту. Проведено навчання та перевірку знань з охорони праці майже 900 посадових осіб. З бюджету управління ФСС витрачено 54 тис. грн. на навчання працівників підприємств з питань охорони праці. ВАТ ЕК «Закарпаттяобленерго», до прикладу,  на розробку та впровадження комплексних заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій та заходів розділу «Охорона праці» колективного договору витрачено понад 3,2 млн. грн.
Разом з цим ряд положень Регіональної програми виконуються не в повному обсязі.         Найперше – не відновлена робота обласної ради з питань безпечної життєдіяльності населення, міські та районні  ради також працюють від випадку до випадку.
Не виконуються заходи з усунення причин, що становлять загрозу безпечній роботі ДП «Солотвинський солерудник» та ТОВ «Закарпатполіметали». Частина підприємств будівельної галузі експлуатує обладнання та устаткування підвищеної небезпеки без наявності дозвільних документів, будівництво ведеться без проектів виконання робіт. На підприємствах не в повному обсязі проводяться обстеження та паспортизація будівель і споруд виробничого й житлового призначення, об’єктів можливого перебування людей. Наявні факти видачі ліцензій суб’єктам господарювання за відсутності у них дозволів на виконання робіт та експлуатацію обладнання й  устаткування підвищеної небезпеки.
Не в повній мірі проводиться нагляд спеціалізованими підприємствами при проектуванні та будівництві газопроводів та не дотримуються графіки планово-технічного обслуговування внутрішньо-будинкових систем газопостачання ПАТ «Закарпатгаз». У більшості житлових будинків та громадських будівель не встановлені сигналізатори газу. Відсутня систематичність у здійснені перевірок димових та вентиляційних каналів, утриманні в належному стані вводів інженерних комунікацій у житлові будинки. Не виконуються  й заходи з виконання програми заміни та модернізації ліфтів житлових будинків. Посадовими особами управління призупинена експлуатація 104 ліфтів в зв’язку з недотриманням вимог правил їх  безпечної експлуатації.

Управління Держгірпромнагляду України по Закарпатській області