Самоврядні громади Закарпаття та Угорщини готують Концепцію стратегії розвитку транскордонних туристичних шляхів

Самоврядні громади готують Концепцію стратегії розвитку транскордонних туристичних шляхів сусідніх областей – Закарпатської (Україна) та Саболч – Сатмар – Березької (Угорщина).
Угорська Республіка – країна, яка безпосередньо межує з Україною і є одним із важливих стратегічних партнерів нашої держави. Двосторонні відносини між Україною і, зокрема, Закарпатською областю та Угорщиною мають стабільно позитивний характер. Про це свідчать найбільші обсяги зовнішньоторговельного обороту нашого краю, як з країнами, що межують із Закарпаттям, так із іншими країнами. Лише кілька цифр. На теренах Закарпаття працює 271 українсько-угорське підприємство, обсяг інвестицій ( від загального обсягу по області) становить 32,9 млн дол. США, або 9,3 %.
Транскордонне співробітництво здійснюється у межах двох угод, а це – Рамкова угода між Закарпатською обласною державною адміністрацією та органом самоврядування Саболч-Сатмар-Березької області про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво та Угода між Закарпатською облрадою та органом самоврядування області Гевеш про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництвота прикордонним регіоном Угорської Республіки.
Перша угода підписана 24 червня 2006 року у м.Торпо. Відповідно до цього документу розроблено і затверджено план конкретних заходів на щорік і перспективу.
Нагадаємо: у 2003 році Саболч – Сатмар – Березька обласна рада та Закарпатська обласна рада спільно започаткували проект “Міст для співпраці 2003″за підтримки Фонду Європейського Союзу TACIS Mikro Project. З того часу у рамках даного проекту Угорщина проводить семінари – тренінги, у т.ч. і для державних службовців Закарпатської області за участю Центру українсько-угорського регіонального розвитку, заснованого на прикладі Саболч – Сатмар – Березького обласного Агентства регіонального розвитку.
У 2008 році Центр українсько-угорського регіонального розвитку співпрацює з керівними органами Саболч – Сатмар – Березької області та Закарпаття.
Саболч-Сатмар-Березьке обласне Агентство регіонального розвитку та Центр українсько-угорського регіонального розвитку продовжують реалізацію спільного проекту PHARE СВС “Розвиток партнерства між інноваційними підприємствами”.
Також було реалізовано спільні транскордонні проекти на тему: “Транскордонні туристичні шляхи та пам’ятки архітектури”, в рамках якого видано путівники українською та угорською мовами; “Розширення прикордонних професійних зв’язків”; “Створення регіонального туристичного інформаційного центру в Закарпатській області”. В рамках останнього створено турінфоцентр у м. Берегові Закарпатської області.
Стратегічним напрямком співпраці, в якому зацікавлена як Україна, так і Угорщина є “інструмент” сусідства Єврпейської Комісії під назвою “Програма Сусідства: Україна-Угорщина-Словаччина”. У рамках даної програми Європейською Комісією виділено фінансування, яке за допомогою написання неприбуткових проектів повинні освоїти сторони. Угорська сторона зацікавлена в спільному написанні проектів з українською стороною, оскільки це є єдиною можливістю залучення коштів з європейських структурних фондів.
20 квітня у Закарпатській обласній раді очільники Соболч-Сатмар-Береґського обласного Агентства розвитку провели для представників управлінь та відділів майже всіх районних рад та райдержадміністрацій нашого краю семінар-навчання в рамках транскордонної програми “Транскордонні туристичні шляхи та пам””ятки архітектури”, реалізація якої почалася в червні 2005 року. Цьому передувало створення презентаційного фільму щодо туристичної привабливості обох країв та організація відповідної локальної виставки, навчання в м.Ніредьгазі (Угорщина), що, за твердженням представників угорської сторони, допомогло фахово підготувати учасників – представників самоврядних громад Закарпаття для співпраці та підтягнути партнерство між двома прикордонними регіонами.
Привітав учасників семінару-навчання заступник голови обласної ради Василь Брензович, який насамперед подякував угорським партнерам за співпрацю та наголосив на важливості питання. Бо ж, маючи на руках стратегію розвитку наших прикордонних регіонів, – наголосив він, – можна втілити в життя багато корисних справ: піднести економічне зростання краю, зменшити безробіття тощо. Тому необхідно ставити цілі і працювати з громадами впритул.
На вагомість українсько-угорської транскордонної співпраці в галузі туризму та на подальші можливості її розвитку звернула увагу у своєму виступі Філепне Нодь Єва – заступник директора Соболч-Сотмар-Береґського Агентства територіального розвитку краю.
Продовжив думку Габор Сухоцкі – виконавчий директор Товариства Euroadvauce. Він визначив місце та роль туризму в економіці країв, розповів про основні проблеми туристичної галузі в Угорщині та перспективи її розвитку, підкріплюючи розповідь слайдами.
Нині на порядку денному, – зазначали промовці, – розробка спільної українсько-угорської туристичної Концепції Закарпатської та Саболч – Сатмар – Березької областей, а також випуск видання на 3 мовах ( українській, угорській і англійській), в якому буде відтворено природні ресурси, здобутки країв, традиції тощо. На переконання представників угорської сторони, стратегія розвитку двох областей повинна включати в себе нові, сучасні поняття розвитку туризму. Вона має бути інвестиційно привабливою і відрізнятись від інших, які вже працюють на теренах наших областей. При цьому слід ефективно використовувати переваги прикордонного розташування регіонів, зокрема, щодо розбудови транспортної інфраструктури та міжнародних транспортних коридорів, готельно-ресторанних комплексів, кемпінгів, пансіонатів. Оскільки Україна готується до Євро-2012. І цей фактор повинен також сприяти розвитку транскордонних туристичних шляхів.
Як наголосив Габор Сухоцкі, проект покликаний вивчати попит на туристичний потенціал, оцінити його теперішній міжнародний імідж, розробити й провадити внутрішню та міжнародну промоційну кампанію історичних пам’яток, а також розвивати сучасне і традиційне мистецтво в областях, багатонаціональні звичаї. Адже туризм є феноменом в аспекті його всебічного впливу на гуманізацію суспільних відносин, взаємин між народами, в контексті входження України до європейського й світового економічного і культурного простору. Та важливим чинником оздоровлення навколишнього середовища регіонів, екологічної стабільності. Іншими словами, мова про те, щоб перетворити наші області на місця, цікаві, привітні і затишні для іноземців. Ми повинні продавати свій унікальний, інноваційний продукт, потреби на який, до речі, треба формувати теж. Так, щоб мати взаємну вигоду від цього. Така співпраця – це постійний процес узгодження дій на основі спільності інтересів. Позаяк масові подорожі людей в інше соціокультурне середовище прискорюють процеси економічної та культурної взаємодії соціумів, інтенсифікують щільність міжкультурної комунікації. І тільки безпосередній живий контакт людей, які представляють різні регіони, країни та континенти планети може створити ситуацію взаєморозуміння, симпатії, довіри, солідарності.
Учасники семінару-навчання жваво обговорили головні завдання, які ставить перед ними сьогодення, і які повинні лягли в основу згаданої майбутньої Концепції. Зійшлись на тому, що, наскільки прозвучали цікаві пропозиції, то потрібно зустрітись і ще раз обговорити ключові питання розвитку транскордонних туристичних шляхів сусідніх областей, визначити, який є ресурс і де взяти його додатково, розробити спільні маркетинги та моніторинги. Досягнення стратегічних цілей виведе відтак на шлях підвищення добробуту та якості життя мешканців прикордонних регіонів, створить широкі можливості для успішної реалізації професійних, освітніх та культурних потреб наших громадян. І, насамкінець, – населення матиме ефективну систему соціальних послуг та охорони здоров’я, діти та молодь – майбутнє, бо проживатимуть в екологічно чистому середовищі. Варто лише взятися всією громадою! Щоб не залишитись в полоні ілюзій.
Анна Романенчук, сайт Закарпатської обласної ради