Закарпаття: Директор гірського ліцею підготував навчальний посібник “Німецька мова за професійним спрямуванням”

Директор Міжгірського професійного ліцею В.Ю.Маринець підготував для друку навчальний посібник «Німецька мова за професійним спрямуванням» (обсяг 245 сторінок).
Він призначений для учнів ПТНЗ, кваліфікованих робітників, власників мотелів, сільських садиб зеленого туризму, студентів технікумів та коледжів.
В основі посібника покладено комунікативний метод навчання , що забезпечує практичне засвоєння теоретичного, практичного, та граматичного матеріалу.
Посібник складається із трьох частин та додатку .
Перша частина охоплює теми: «Розмовні формули», «Їжа», «Знайомство», друга – «Українська кухня», «Характеристика їжі та напоїв». Третя частина – це теми практичного характеру «Накриття і сервірування столів», «Прийняття замовлення», «Обслуговування гостей».
В кожному із 35 уроків подається граматичний матеріал.
В додатку вміщено список неправильних дієслів та практичні завдання для учнів та студентів при підготовці приміщень гостинності та обслуговуванні гостей.
Мета посібника – навчити основам ділового спілкування в усній та письмовій формах в типових ситуаціях обслуговування гостей в мотелях, ресторанах барах, сільських садибах.
“Міжгірський професійний ліцей”