2010 рік проголошений Генеральною Асамблеєю ООН Міжнародним роком біорізноманіття

Сучасний екологічний стан в країні бажає бути кращим бо від нього залежить економічний розвиток та інтеграція України в світову спільноту. 2010 рік проголошений Генеральною Асамблеєю ООН Міжнародним роком біорізноманіття.

Одним з головних завдань, визначених на 2010 рік, є ефективне припинення втрат біорізноманіття на глобальному, регіональному та національному рівнях. Тому важливу роль сьогодні відіграє природоохоронна діяльність у регіонах. Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області веде багатовекторну роботу у галузі охорони навколишнього природного середовища, зокрема нами реалізуються екологічні програми, здійснюються заходи щодо розширення екомережі, здійснюється впровадження тих природоохоронних заходів, які позитивно вплинуть на покращання екологічної ситуації в області. Прикро, що дуже часто екологи стикаються із супротивом непоінформованого населення чи еколого-несвідомих чиновників на місцях. Сумно констатувати той факт, що дедалі частіше в Україні влада на місцях виправдовуючи свої рішення економічною необхідністю заберає у мешканців паркові зони, в тих чи інших регіонах нашої держави. Так сталося, що і нам довелося стати на захист довкілля у прямому сенсі цього слова. Маю на увазі те, що держуправління за підтримки обласної влади та Мінприроди запобігло розбазарюванню зелених зон в в окремих населених пунктах. Метою цієї статті є висвітлення деяких питань роботи держуправління у справі охорони навколишнього природного середовища та привернення уваги громадськості до проблем довкілля.

Розширення природно-заповідного фонду

Найбільшої уваги заслуговує робота держуправління у розширенні природно-заповідного фонду та розбудови екомережі, адже цим шляхом рухається уся світова спільнота. Багато чого вже нам вдалося зробити у процесі формування екомережі та заповідної справи області.

Нині у нашій державі є понад 7 тисяч об’єктів природно-заповідного фонду, що займають 5,4% всієї суші країни. Серед регіонів-лідерів, що мають високий “процент заповідності” й Закарпатська область – 13,4% . До речі, це один із найвищих відсотків заповідності по відношенню до загальної площі області. Наразі площа територій та об’єктів природно-заповідного фонду області зросла з 159,6 тис.га до 173,6 тис.га

Розширення природно-заповідного фонду торкнулося різних куточків області. Розпочато підготовку матеріалів з виготовлення проектів схем екомережі в районах для населених пунктів.

У минулому році створено у Воловецькому районі лісовий заказник місцевого значення «Темнатик» на площі 1215 га. Створено регіональний ландшафтний парк «Притисянський», що розмістився на територіях чотирьох районів області. Регіональний ландшафтний парк «Зачарований край» отримав статус національного природного парку, зараз проводяться заходи  з передачі земель до складу парку. Збільшено територію  нацпарку «Синевир» на 2034 га та розширено територію Карпатського біосферного заповідника  на 7508,8 га (у січні 2010 р. прийнято відповідний Указ Президента України). Тривають заходи щодо створення транскордонного українсько-румунського біосферного резервату в Мармароських горах. Вперше в області затверджено перелік видів тварин, що підлягають особливій охороні на території Закарпаття.

На виконання ,,Плану заходів, спрямованих на розвиток регіональної мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на території Закарпатської області на період 2009-2013 років”, у квітні цього року завершено погодження на створення у Виноградівському та Берегівському районах 4 ботанічних заказників місцевого значення на загальну площу 146,9 га., матеріали підготовлені для надання на розгляд обласної ради. Ці ботанічні заказники, незважаючи на відносно невеликі площі, мають важливе наукове і природозберігаюче значення як залишки раніше широко представлених природних компонентів пониззя Тиси тобто вони є реліктовими залишками степової Паннонії з багатим рослинним і тваринним світом.

У поточному році очікується надання статусу Міжнародних водно-болотних угідь 5 водно-болотним угіддям (загальною площею 554,5 га) для включення їх в Рамсарський перелік. Зокрема, урочище “Атак-Боржавське”, що входить до складу регіонально-ландшафтного парку “Притисянський”, загальною площею 283,4 га, “Чорне Багно” на території НПП “Зачарований край”, загальною площею 15,0 га, а також об’єкти Карпатського біосферного заповідника: “Долина нарцисів”, площею 256,0 га та “Печера Дружба” на площі 0,13 га.

Потрібно зазначити, що величезну роботу держуправління провело в напрямку розширення ПЗФ і основна – це робота з громадськістю (проведена для того щоб переконати людей у необхідності створення природозоповідного об’єкту).

Моніторинг стану довкілля

Держуправліням постійно здійснюється моніторинг об’єктів довкілля, відповідно до Програми моніторингу довкілля Закарпатської області на 2009-2013 роки. Програмою передбачено вдосконалення існуючої системи моніторингу довкілля шляхом розширення мережі спостереження та використання сучасного обладнання. У рамках Програми, зокрема, передбачено: створення нових автоматизованих постів спостережень за станом довкілля на прикордонних територіях; створення мобільної лабораторії екологічного контролю для визначення експрес-аналізу у випадку виникнення надзвичайної ситуації; модернізація технічної бази засобів вимірювальної техніки аналітичних підрозділів, які виконують спостереження в системі моніторингу. У поточному році продовжиться організація робіт зі створення геоінформаційної системи моніторингу довкілля в області.

Фінансування природоохоронної діяльності

Зрозуміло, що багато чого не вдалося б зробити без коштів, адже ряд природоохоронних заходів потребує належного фінансування. За рахунок коштів обласного та державного фондів охорони навколишнього природного середовища проведено роботи по видаленню та знешкодженню заборонених і непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР), забезпечено функціонування системи моніторингу  навколишнього природного середовища області – контролю за якістю поверхневих вод з метою прийняття ефективних управлінських рішень по припиненню скидів забруднюючих речовин, заборонених у транскордонні водні об’єкти,. Орхуським центром держуправління забезпечено проведення заходів щодо пропаганди охорони довкілля із залученням засобів масової інформації, громадських організацій та навчальних закладів, проведення інформаційно-просвітницьких заходів, інформування громадськості про стан навколишнього природного середовища, підвищення рівня екологічної культури та свідомості населення. Здійснювалися й інші заходи, спрямовані на збереження та покращання довкілля.

Запобігання забрудненню довкілля

Вирішення проблеми безпечного поводження з відходами дозволить суттєво зменшити антропогенний вплив на довкілля та здоров’я людей і, таким чином, сприяти економічному та туристичному розвитку області.

За даними статистики, найбільші обсяги небезпечних відходів утворюються в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях, що пов’язано з високим рівнем промислового навантаження в цих регіонах. На фоні інших регіонів України, Закарпатська область відноситься до числа областей відносно із сприятливою екологічною ситуацією. На території області відсутні об’єкти ядерної енергетики, великих гірничо-металургійних комплексів та промислових підприємств. Однак це не дає нам, природоохоронцям, привід цю проблему винести за межі приорітетних. Особливо актуальною впродовж останніх років лишається проблема непридатних і заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів, які були розосереджені на всій території області, і нерідко знаходилися у непристосованих для зберігання ємностях та приміщеннях.

За два останні роки вдалося вивезти за межі України близько 92 тонн непридатних хімічних засобів захисту рослин. Зокрема, 0,794 тонни з території Свалявського району, 14,085 тонн з території Ужгородського району, 8,532 тонни з території Виноградівського району, 11,644 тонни з території Іршавського району, 3,508 тонни з території Берегівського району та 52,7 тонн з території Мукачівського району.

Всього за межі України на знешкодження було вивезено близько 214 тонн хімічних засобів з території області. Отже, нині повністю відсутні непридатні засоби захисту рослин у Великоберезнянському, Перечинському, Свалявському, Воловецькому, Міжгірському, Берегівському, Іршавському та Рахівському районах. Залишились хімічні засоби у чотирьох районах та Ужгороді. Задля запобігання негативного впливу відходів та небезпечних хімічних речовин на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей, у цьому році будуть продовжені роботи по їх вивезенню на утилізацію.

У минулому році держуправлінню вдалося організувати вивезення на утилізацію речовини “Премікс”, чим у певній мірі зняти й соціальну напругу, що склалася в області щодо цієї речовини. Кабінетом Міністрів України було виділено 5 мільйонів гривень Мінприроди для проведеня робіт з вивільнення вагонів, завантажених цією речовиною, які знаходяться на території Берегова та району з подальшим вивезенням її за кордон. Нині тимчасово зберігається 1308 тонн речовини у контейнерах та деяка її частина у залізничних вагонах. Планується, що у цьому році роботи з перевантаження та вивезення “Преміксу” на утилізацію будуть продовжені.

Порушені питання є тільки окремою частиною усього поля діяльності держуправління. Ми й надалі продовжуватимемо захищати природу рідного краю, зробимо усе необхідне для її збереження і на основі законності недомустимо її знищення.

У переддень Всесвітнього дня охорони навколишнього природного середовища кожен для себе повинен знайти шляхи і задуматися над питанням збереження довкілля та його покращання. Переконаний, що разом ми зробимо навколишнє середовище кращим, і надалі не забуватимемо про його охорону та збереження природних скарбів.

З нагоди цього дня хотілося б привітати всіх природоохоронців Закарпаття з професійним святом і побажати сил, наснаги та вагомих здобутків на ниві збереження нашого неповторного і квітучого краю.

АНДРІЙ ПОГОРЄЛОВ, начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області