В Ужгороді пройдуть «Ерделівські читання»

13-14 травня в За­кар­пат­ському художньому інституті відбудеться Міжнародна науково-практична кон­фе­рен­ція «Ерделівські читання».

 

Традиційний для Закарпаття науковий зліт обрав цього річ такі пріоритети, повідомляє офіційний сайт вишу:

науковий аналіз теоретичних і прак­тич­них досліджень у галузі образотворчого і декоративно-прикладного мис­те­цтва, дизайну та мистецької освіти України; взаємовпливи культур єв­ро­пейських народів.

Ці теми європейські та українські дослідники у галузі мистецтва вивчатимуть у секціях:

– Мистецтвознавство та культура

– Педагогіка та мистецька освіта

– Актуальні проблеми образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і дизайну

– Сучасний художній процес

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, чеська, угор­сь­ка.

Під час роботи конференції плануються відвідини арт-галерей, екскурсії, мис­тецькі акції та імпрези.

http://uzhgorod.in