В УжНУ викладачів не скорочуватимуть

«Виданий 30 травня 2016 року наказ №230/09-25 жодним чином не стосується скорочення викладачів, – зазначає проректор з науково-педагогічної роботи Олександр Рогач. – Наказ спрямований на узаконення врегулювання відносин між штатними науково-педагогічними працівниками і університетом».

У ректораті наголошують, що навантаження викладача вищого навчального закладу – це обсяг роботи у годинах за визначеними законом видами діяльності (навчальна, методична, наукова, організаційна), який дорівнює встановленої кількості годин. До навчального навантаження викладачів, згідно з Законом України «Про вищу освіту», крім навчальних занять, зараховуються керівництво курсовими й кваліфікаційними роботами, практиками, керівництво аспірантами, передекзаменаційні консультації, інша робота науково-педагогічних працівників спрямована на забезпечення освітнього процесу згідно діючих навчальних планів і програм.

Обсяг навантаження визначається відповідно до певних критеріїв і в порядку, передбаченому законодавством. Розподіл індивідуального навантаження викладачів здійснюється кафедрою. Кількість ставок по кафедрі залежить від обсягу навчальної роботи за кількістю годин з дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра, відповідно до робочих навчальних планів.

Саме навчальне навантаження обумовлює розмір заробітної плати, яку викладач отримає: частка ставки обчислюється поділом встановленої для однієї ставки норми навантаження на фактичне навантаження працівника. На сьогодні в Університеті закінчується обчислення навантаження за наявним контингентом студентів та очікуваною кількістю вступників. До початку навчального року остаточно обрахується загальна кількість годин по кафедрам та індивідуальне навантаження кожного викладача. Коригування навчальної роботи та індивідуальних планів фіксується протоколом засідання кафедри. Виходячи з подання кафедр наказом ректора затверджується штатний розклад Університету, визначаються частки ставок науково-педагогічних працівників.

«Таким чином, обсяг навантаження, зміна норм педагогічного навантаження належать до істотних умов праці і тому університет зобов’язаний повідомити науково-педагогічних працівників про можливі корективи. Адміністрація університету не має права в односторонньому порядку встановити неповне навантаження, оскільки згідно ст. 32 КЗпП України, зміна істотних умов праці допускається за згодою працівника або у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці за умови повідомлення не пізніше ніж за два місяці. Ректорат буде дотримуватися принципів розподілу навчального навантаження, які передбачені в Галузевій угоді між МОНУ та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України» – зазначив проректор Олександр Рогач.

Зокрема, кафедрам, деканам факультетів будуть надані рекомендації розподіляти вивільнені години у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне навантаження; сумісники залучатимуться лише за умови забезпечення штатних працівників навчальним навантаженням, – пише прес-служба УжНУ.